Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik imzalar! 14 çok kritik karar Resmi Gazete ile SON DAKİKA yayımlandı

21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de çok sayıda önemli karar ve düzenleme yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik imzalar! 14 çok kritik karar Resmi Gazete ile SON DAKİKA yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik imzalar! 14 çok kritik karar Resmi Gazete ile SON DAKİKA yayımlandı- Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında 21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlanararak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamış olduğu çok sayıda önemli düzenleme yürürlüğe girerken yine kamu kurum ve kuruluşlarının uygulayacağı yeni düzenlemeler de Resmi Gazete içerisinde yer aldı. İşte o kritik karar ve düzenlemeler...

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Romanya’nın Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8473)

8473.jpg

–– Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 420.000.000 TL’ye Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8474)

–– 154 kV Kestanederesi RES TM-Alaşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8475)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8476)

–– Ekli (1) Sayılı Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Dışına Çıkarılmasına, Ekli (2) Sayılı Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Bingöl Hesarek Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine, 11/3/2024 Tarihli ve 8253 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8477)

–– Hatay İli, Antakya ve Altınözü İlçelerinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8478)

–– Kastamonu İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8479)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8480)

8480.jpg

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8481)

–– 2024/2025 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8482)

–– Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8483)

–– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484)

–– 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485)

8485.jpg

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8486, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499)

Söz konusu düzenlemeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girerken alınan kararlar kapsamında Romanya için vize muafiyeti düzenlemesine gidildi. Amme faizi ve gecikme faizi yükseltilirken çok sayıda şehirde acele kamulaştırma kararı verildi. Şeker kotaları yeniden belirlenirken çay üreticilerine destek miktarı da arttırılmış oldu. Yine bazı özelliştirme kararları da aynı Resmi Gazete ile ilan edilmiş oldu. 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe alındı...