Bütçe Açığı Nedir? Devlete Etkileri Nelerdir?

Gelir ve giderin birbirini karşılamaması bütçe açığı olarak tanımlanır. Devlet bütçesinde yaşanan bu durum ise devletin bütçe açığını gösterir.
Bütçe Açığı Nedir? Devlete Etkileri Nelerdir?

Devlet bu açığı kapatmak için ya halktan aldığı vergileri arttırır, ya diğer ülkelerden borç alır ya da mali kurumlardan borç alır. En kolay yol kamu hizmetlerine zam yapmaktır. Para basmak da çözüm olacaktır ancak paranın değerini düşürdüğü için pek tercih edilmez. Devlet harcamalarında tasarrufa gidilmesi de açığı kapatmak için tercih edilir. Ancak bu çözüm de geçici bir durgunluk sağlar, kalıcı çözüm olamaz.

Bütçe açığının en önemli sebebi devlet harcamalarının fazla olmasıdır. Bütçenin açık vermesi büyümeyi engellediği için kapatılmalıdır. Bütçe ve ekonomi iç içe olan kavramlardır. Bu nedenle bütçe açığını kapatmak ekonomiyi düzeltecek ve yatırımlar için ülkeyi cazip hale getirecektir.

Cari açık ile bütçe açığı farklıdır. Cari açıkta yalnızca dış ticaret dengesi yani ihracat ve ithalat baz alınırken, bütçe açığında ülke bütçesinin tüm gelir, gideri baz alınır.

Cumhuriyet döneminde bütçe açığı 1980'li yıllara kadar dalgalanmalar halinde geldi. 1980 sonrası ciddi bir açık yaşandı ve toparlanması uzun sürdü. 2000 ile 2010 yılları arasında bütçede ciddi bir toparlanma sağlandı.