Bu listede olanlar bilmeden fazla para ödemiş! Tek evi olana 5.089 TL para iadesi kararı çıktı

Milyonlarca tapu sahibine para iadesi kapısı açıldı! Emlak vergisi muafiyeti ile geriye dönük 5 senelik para iadesi hakkı tanınırken tek evi olan emeklilere, ev hanımlarına duyuruldu.
Bu listede olanlar bilmeden fazla para ödemiş! Tek evi olana 5.089 TL para iadesi kararı çıktı

Bu listede olanlar bilmeden fazla para ödemiş! Tek evi olana 5.089 TL para iadesi kararı çıktı - Ülkemizde evi olan kişilere yönelik servet vergisi ödemesi yapılmakta olup bu kapsamda emlak vergisi tahsil edilmektedir. Her sene düzenli olarak tahsil edilen emlak vergisi Mart ayında ödenmeye başlanmakta olup tüm vergi türlerinde olduğu gibi emlak vergisinde de muafiyet hakkı bulunmaktadır. 

Vergilendirme de adalet ilkesi nedeni ile evi olmasına rağmen vergi ödemeye gücü olmayan kişilere ayrıcalık tanınmakta olup bu kapsamda tek evi olan kişilere belirli şartlar dahilinde de emlak vergisi muafiyeti hakkı verilmektedir. Ancak, bu haktan haberdar olmadığı için ödeme yapan binlerce kişinin olduğu tespit edilirken bu kişilere para iadesi müjdesi KDK' dan geldi. 

KDK'DAN EMSAL KARAR! TEK EVİ OLANLAR EMEKLİLER, EV HANIMLARI EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ, KİMLER ÖDER, KİMLER ÖDEMEZ?

Kamu Denetçiliği Kurumu KDK tarafından alınan emsal karar emlak vergisi ödeyen milyonlarca kişiye de umut ışığı oldu. Ombudsmanlık tarafından yapılan başvuru sonucunda alınan karar doğrultusundan tek evi olan kişilere geriye dönük 5 senelik para iadesinin de kapısı açılmış oldu. Belediyelerin emlak vergisi muafiyeti şartları belirlenirken bu şartları taşıyan, ancak böyle bir hakkı olduğundan haberdar olmayan kişiler için de zaman aşımı için 5 sene belirlendi. 

Emsal karara konu olan olayda Edremit'te yaşayan emekli bir vatandaş emlak vergisi muafiyeti hakkı olduğundan haberdar olmadığı için yapmış olduğu geriye dönük emlak vergisi tutarını iade talep ederken aynı zamanda emlak vergisi muafiyeti başvurusu yaptı. Kamu Denetçiliği Kurumu ombudsmanlık tarafından yapılan incelemede vatandaşın talebi haklı bulundu ve hem muafiyet hakkı verilmesi hem de ödenen emlak vergisi tutarının geri iadesine karar verildi. 

Açıklanan karar kapsamında "‘Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye’’ ve bu hükmün, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanacağının, ayrıca geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye de Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır" denilerek bu şartları taşıyan kişilere hem emlak vergisi muafiyeti hakkı verildi hem de geriye dönük 5 senelik para iadesi hakkı verilmektedir.