Borcu olanlar yandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni faiz kararı Resmi Gazete ile yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan amme alacakları faiz oranı 2024 ve gecikme zammı oranı kararı 21 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Borcu olanlar yandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni faiz kararı Resmi Gazete ile yayımlandı

Borcu olanlar yandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni faiz kararı Resmi Gazete ile yayımlandı - Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen ortak politika kapsamında Türkiye'de yükselen enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaşma politikası uygulamaya alınmıştı. Bu kapsamda faiz artırımı kararları peş peşe gelmeye devam ederken ne yazık ki bu kararlardan ikisi daha uygulamaya alındı.

21 Mayıs tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484) yürürlüğe girdi. Aynı Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ise 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485) kapsamında rekor faiz artırımına gidildi.

AMME ALACAKLARI FAİZ ORANI 2024! KAMU ALACAKLARINA UYGULANACAK EN YÜKSEK FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

amme-kakari.jpg

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 8) (TECİL FAİZ ORANI 2024)

Tecil faizi

MADDE 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki kapsamında, yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %48 olarak belirlenmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %48 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Tecil faizi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Hazine ve Maliye Bakanlğı tarafından alınan yeni karar kapsamında tecil faiz oranı yüzde 36 seviyesinden 12 puanlık artışla yüzde 48 seviyesine yükseltilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan faiz kararı kapsamında ise amme alacakları faiz oranı ise yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 4,5 seviyesine yükseltimiş oldu.