AK Parti TBMM'ye kanun teklifi verdi! 5 yıl satmama ilk araba şartı iptal sıfır araca son dakika ÖTV indirimi

Motorlu araçlarda ÖTV indirimi müjdesi son dakika geldi! İlk araba ve 5 yıl satmama sözüne gibi şartlar olmaksızın AK Parti beklenen kanun teklifini verdi.
AK Parti TBMM'ye kanun teklifi verdi! 5 yıl satmama ilk araba şartı iptal sıfır araca son dakika ÖTV indirimi

AK Parti TBMM'ye kanun teklifi verdi! 5 yıl satmama ilk araba şartı iptal sıfır araca son dakika ÖTV indirimi - Araba sahibi olmak istiyorum diyen kişilerin yakından takip ettikleri ÖTV indirimi için AK Parti beklenen kanun teklifini meclise sundu. İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR, Sakarya Milletvekili Ertuğrul KOCACIK ve 132 Milletvekili tarafından hazırlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu.

Hazırlanan kanun teklifinde çok sayıda alanda yeni düzenlemeye yer verilirken öngörülen şartları taşıyan hibrit elektrikli araçların ÖTV oranlarında değişiklik yapılarak teşvik edilmesi düzenlemesi de kanun teklifinde yer aldı. Kanun teklifinin kısa sürede TBMM'den geçirilerek yasalaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Ttirk Standardlan Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "F) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımlan,"

MADDE 11- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye 87.03 G.T.Î.P. numaralı sırasının "-Diğerleri" satırında yer alan "--Sadece elektrik motorlu olanlar" alt satırından önce gelmek üzere karşılannda gösterilen oranlarıyla birlikte aşağıdaki alt satırlar eklenmiştir.

— Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, birleştirilmiş sadece elektrik menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

— Motor silindir hacmi 1600 cm^'ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar 30

— Diğerleri 60

— Motor silindir hacmi 1600 cm^'ü geçen fakat 1800 cm^'ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar 70

kanun.jpg

HANGİ ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK?

Yapılan yeni düzenleme kapsamında hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlar ile motor silindir hacmi 1800 cm^'ü geçmeyenler ÖTV indirimi kapsamına girecek. Bu araçlarda ÖTV matrahı düşürülerek elektrikli araç fiyatlarında büyük indirim avantajı sağlanmış olacak.

Daha önce gündeme gelen ilk arabasını alana ya da 5 sene satmama sözüne gibi şartlar ise düzenlemede ye almadı. Böylelikle elektrikli araba alacak kişilere bu sınırlar içinde kalması durumunda ÖTV indirimi fırsatı sağlanmış oldu.

Kaynak:Haber Kaynağı