855.44 TL para İADESİ yapılacak! İhtiyaç taşıt KONUT KREDİSİ çekenlere duyuruldu

Bankalardan kredi çeken kişileri ilgilendiren emsal karar çıktı. Kredi dosya masrafı para iadesi kimlere yapılacak belli oldu.
855.44 TL para İADESİ yapılacak! İhtiyaç taşıt KONUT KREDİSİ çekenlere duyuruldu

855.44 TL para İADESİ yapılacak! İhtiyaç taşıt KONUT KREDİSİ çekenlere duyuruldu - Son 10 sene içerinde bankadan kredi çeken kişilere müjdeli haber geldi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi çeken milyonlarca kişiden bankalar kredi dosya masrafı, işlem masrafı gibi farklı isimler altında çeşitli kesintilere gitmektedir. 

Her sene mahkemeler yapılan bu kesintiler hakkında emsal kararlara imza atsa da bankalar adeta bildiklerini okurken yeni bir emsal karar ile bankadan kredi çeken kişilere yeni umut ışığı doğdu. TKHK’ya 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa (“TKHK”) göre tüketici tarafından işlem masrafı ödenmesine ilişkin sözleşme hükümleri haksız şart niteliğinde kabul edildi. 

KREDİ ÇEKENLERE PARA İADESİ MÜJDESİ! KREDİ DOSYA MASRAFI NASIL GERİ ALINACAK, ZAMAN AŞIMI KAÇ YIL?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından yayımlanan emsal karar ile "Bu durumda mahkemece davacı tarafça 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadan önce 18 Ağustos 2014'te icra takibi başlatılmasıyla zamanaşımının kesildiği ve yeni bir sürenin işlemeye başladığı, böylece Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru tarihinde, alacağın zamanaşımına uğramamış olduğu anlaşılmakla hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin açıklanan bu nedenle kabulü gerekir" denilerek zamanaşımı süresi 10 yıl olarak kabul edildi. 

İHTİYAÇ KREDİSİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Açıklanan emsal karar ile bankanın 855.44 liralık para iadesi yapacağını belirten Avukat Serkan Özgül "Banka gerekli yasal koşullar çerçevesinde itiraz etti. Dosyayı inceleyen yerel mahkeme tüketici lehine karar verdi. Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında kesin karar olduğu için herhangi bir bankanın ileride itiraz etme hakkı da şu aşamada yok. Tüketicimiz şu anda yüzde yüz haklı konuma geldi.

Bankanın haksız olarak aldığı tahsilatı geri almış olduk. Tüketicilerin almış oldukları kredilerden dolayı kendilerinden bu şekilde faizlendirilen bir tutar varsa, bunu 10 yıl içerisinde geri alma hakları var. Avukatlara gidebilecekleri gibi bizzat tüketici hakem heyetine de başvuru yaparak ücretin iadesini talep edebilir" diyerek 10 senelik zaman aşımı hakkı olduğunu belirtti.