7200 prim günü olanlara erken emeklilik! Yeni EYT paketi TBMM'de

Milyonlarca çalışanın beklemiş olduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu. Yaş şartsız erken emeklilik!
7200 prim günü olanlara erken emeklilik! Yeni EYT paketi TBMM'de

7200 prim günü olanlara erken emeklilik! Yeni EYT paketi TBMM'de - Ak Parti tarafından hazırlanan EYT yasası sonrasında kademeli emeklilik tartışmaları alevlenmiş, ik işe giriş tarihini 1 günle bile kaçıran kişilerin 17 sene çalışmak zorunda kalması tepki çekmişti. Hatay Milletvekili Adnan Şefik ÇİRKİN imzası ile hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi meclise sunuldu.

Meclise sunulan yeni kanun teklifi kapsamında emeklilik için gereken sigortalılık ve hizmet süresini sağlayanların en az 7200 gün malullük ve yaşlılık sigortalarının bildirilmiş olması hâlinde yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanacaklar. Yani prim gününü dolduran kişiler hemen emekli edilecekler.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve en az 7200 gün malullük ve yaşlılık sigortaları bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun bükümlerini Cumburbaşkam yürütür.

kanun-teklifi.jpg

Hatay Mlletvekili Çirkin tarafından meclise sunulan kanun teklifinin gerekçesi ise "SSK kapsamında çalışan kadınlar 7200 prim günüyle 58 yaşında, erkekler 60 yaşım doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamalan durumunda emekli olabilmektedir. Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken Bağ-Kur'da fiilen prim ödenen güne göre emekli olma koşulu emeklilik sisteminde adaletsiz bir duruma sebep olmaktadır" denilerek ifade edildi.

Düzenlemenin yasalaşması durumunda kapsama giren kişiler 7200 prim gününü doldurmaları şartı ile erken emekli edilecekler ve bu kişilerde yaş şartı aranmayacak. Düzenleme ilk olarak TBMM komisyonuna gelecek. Komisyonda onaylanması durumunda genel kurula alınacak ve oylamaya sunulacak.