65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Halk arasında yaşlılık aylığı olarak da bilinen 65 yaş aylığı yaşlılara yardımcı olmak için verilen bir ödeme şeklidir. Devletin verdiği bu aylık sağlık güvencesi olmayan, ekonomik durumu Türkiye şartlarına göre yeterli olmayan kişilere verilir.
65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?
65 yaş aylığını kimler alabilir?
Yaşlılık aylığı 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş kimsesiz, müşkül Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun hükmünde verilen bir maaş türüdür. Kadın ya da erkek farketmeksizin Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği bu aylığa kimler başvuruda bulunabilir bir bakalım:

-65 yaşını dolduran kişiler
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler?
-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmayan kişiler?
-Nafaka almayan kişiler?
-Hiçbir geliri olmayan kişiler?
-Sağlık sigortası bulunmayan kişiler?
-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık olmayan kişiler ve Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmayan her vatandaş başvuruda bulunabilir.

65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakfına başvuru yapılmaktadır. Başvuru alındı belgesi verilen kişinin en geç 1 ay içinde başvurusu sonuçlanır. konu ile ilgili daha detaylı bilgiye https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari linkinden ulaşılabilir.

Türkiye nüfusunun 7 milyonuna yakını 65 yaş üzeri vatandaşlardan oluşuyor. bu 7 milyonluk kişiden ise 650 bini bu haktan yararlanıyor. önceleri 3 ayda bir verilen maaş 2018 Eylül ayından itibaren aylık ödeme şekline dönüştürülerek aylık 637 TL ödeme yapılmaya başlanmıştır.

65 yaş aylığı ne zaman ödeniyor?

65 yaş aylığının ödeme şekli kişinin doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor. örneğin doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda aylıklarını alabiliyorlar.

65 yaş aylığı kesilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumundan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. yine kişi başına geliri 607 TL'nin üzerinde olanların da 65 yaş aylıkları kesilir. 65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir.

65 yaş aylığında sadece aylık bağlanacak kişi ile eşinin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınır. Buna göre hesaplama şu şekilde yapılır:

- Aylık net maaş, ücret, nafaka ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması.

- İkamet edilen haricindeki konutların rayiç bedelinin 240'ta biri ve aylık kira getirisinin toplamı

- Dükkanlar için rayiç bedelin 240'ta biri ve aylık kira getirisinin toplamı (Kira getirisi yoksa rayiç bedelinin 120'de biri).

- Depo, arsa, arazi, tarlanın rayiç bedelinin 240'ta biri ve getirilerinin toplamı.

- Binek aracının rayiç bedelinin 120'de biri.

- Hanenin banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı.

- Vergi indiriminden faydalanılarak alınan engelli adına kayıtlı aracın vergisiz tutarının 120'de biri.