2024 asgari ücret Temmuz zammı 2.550 TL! Vergi düzenlemesi TBMM de yeni maaş 19.552 TL

Asgari ücrete ara zam 2024 müjdesi için TBMM devrede! 2.550 TL'lik yeni vergi düzenlemesi geliyor. Kabul edilirse Temmuz ayında asgari ücret 19.552 TL olacak!
2024 asgari ücret Temmuz zammı 2.550 TL! Vergi düzenlemesi TBMM de yeni maaş 19.552 TL

2024 asgari ücret Temmuz zammı 2.550 TL! Vergi düzenlemesi TBMM de yeni maaş 19.552 TL - Temmuz ayı itibari ile çalışanlara ve emeklilere yapılacak olan zam oranı beklenirken bu sene emeklilere ve memurlara verilen ara zammın asgari ücretliye verilip verilmeyeceği merak konusu olmuştu. Konu hakkında patronlar bu sene tek zam üzerinden maliyet planları yaptıklarını belirterek Temmuz ayında yapılacak olan zammı karşılayamayacaklarını ifade etmişlerdi.

Enflasyonda beklenen düşüş bir türlü etkisini fiyatlar üzerinde göstermezken ekmek fiyatlarından toplu ulaşım ücretlerine, kiralardan gıda ürünlerine kadar pek çok üründe yaşanan zam yağmuru ne yazık ki asgari ücretlinin cebine giren parayı eritmişti. Yaşanan değer kaybı sonrası TBMM devreye girdi ve asgari ücretli çalışanların maaşında 2 bin 550 TL'lik artış yaşanmasını sağlayacak olan vergi düzenlemesi hakkında kanun teklifi sunuldu.

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 'Gelir vergisine tabi gelirler;

kanun-1.jpg

MADDE 2- 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 8 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

'Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 350 TL'yi aşmaması) ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere ya da hak sahibi çalışana yapılması şarttır. Ödemenin bu tutan aşması halinde, aşan kısım vergilendirilir.'

MADDE 3-31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasmm 10 uncu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

'Hizmet erbabımn toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 150 Türk Lirasım aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanm uygulanmasma ilişkin usul ve esaslan belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.)'

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

kunun-tekvfi.jpg

Söz konusu kanun teklifi TBMM'ye sunulurken yasal düzenlemenin yapılması durumunda Temmuz ayında asgari ücrette işverene yük getirmeden 2 bin 550 liralık bir artış yaşanmış olacak. Zamlı maaşlar vergi düzenlemesinden kaynaklanacak. Asgari ücrete yansıyacak olan zammın yanı sıra işverenler tarafından yapılan yemek yardımı ve yol yardımı parası da yasal düzenlemeden yararlanacak ve bu rakamlarda da artış yaşanacak. Düzenleme için kanun teklifi komisyona sunulurken komisyonda onay alması durumunda TBMM genel kuruluna taşınarak yasalaşması için vekiller tarafından oylanacak. Gözler bu süreçte mecliste olacak.