Yapılandırmacı Yaklaşım Nedir?

Aktif öğrenme sistemlerinden biri olan yapılandırmacı yaklaşım son dönemde birçok eğitimcinin ve ailenin dikkatini çekiyor.
Yapılandırmacı Yaklaşım Nedir?

Piaget’nin araştırma sonuçlarına dayanan yapılandırmacı yaklaşım insanların nasıl öğrendiği ve bilginin yapısıyla ilgileniyor. Bir öğrenme konusuyla  ilgili problemlerin çözülmesi ve katılımın araştırmasının dikkate alındığı yaklaşımın temel varsayımları:

  • Bilginin deneyimden kazanıldığı,
  • Öğrenmenin kişisel bir dünya yorumu olduğu,
  • Anlamın deneyimlerle geliştiği,
  • Farklı bakış açıları ve deneyimlerden elde edildiği,
  • Gerçekçi bir şekilde düzenlenmesi gerektiği yaklaşımıyla öğrenmenin gerçekleşmesidir.

Öğrenci Bilgiyi Öğrendiğinde İlgisi Artar

Yapılandırmacı yaklaşım temeli sonucu öğrencinin öğrendiği bilgi, girişimciliği geliştirir, öğrenen ve öğreten arasındaki ilişkiyi geliştirir, kendini ifade etmeye fırsat verir. Bu şekilde öğrenci öğrendiği bilgiyi öğrendikçe derslere olan ilgisi artar ve kendiyle ilgili gelecekte neler yapacağı konusunda daha açık bir kararlılıkla hareket eder.

Öğrenci Odaklı Yaklaşım

Bilgiye erişimin kolay olduğu günümüzde bu yaklaşım öğrenci odaklı bir yaklaşımdır. Öğrenci odaklı yaklaşım söz konusu olduğundan grup çalışması, öğrencinin öğrenme süreci, ödevler, beceriler ve performans birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirme aşamasında ülkemizde yaygın olmasa da dünya genelinde oldukça popüler bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz.

Öğrencinin Bilgi Kalitesini Arttırıyor

Öğrenciye bilgiyi kullanmayı ve özümsemeyi öğreten yapılandırmacı eğitim sistemi, daha bilinçli meslek seçimleri ve kariyer çizgisini de sağlıyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının kararları ve öğretmenlerin deneyimli ve bilinçli uygulamaları göze çarpıyor. Yani öğretmen bu yaklaşımı temel alırsa öğrenciyi daha iyi tanıyor ve kısa sürede bilgiyi ne şekilde öğrenebileceğini keşfediyor. Özel eğitim alan çocuklar için çok sık uygulana yönteme ek olarak farklı teknikler de kullanılabilir. Yani tek bir yaklaşımla sınırlı kalmadan bilgi ve eğitim konusunda kaliteyi hızlandıran süreçler öğrencinin eğitiminin amacını ortaya çıkarmış oluyor.