Yabancı Tıp Öğrencilerinin Tercihi Türkiye

Yabancı tıp öğrencileri Türkiye’yi sıklıkla tercih ediyor. Gelişmiş ve uluslararası düzeydeki eğitim standartları bunda etkili ve Trakya Üniversitesi de bunlar arasında öne çıkan yerlerden
Yabancı Tıp Öğrencilerinin Tercihi Türkiye

Uluslararası bir fakülte olarak devamlı gelişen Trakya Üniversitesi özellikle Balkan ülkeleri ile bazı Avrupa ülkelerinin önemli öğrenci nüfusunu burada barındırıyor. 12 Balkan ülkesi yanında Çin, Almanya, Mambia, İran, Kanada ile Yemen, Moritanya, , Malavi, Ürdün, Afganistan, Filistin, Moğalistan gibi diğer ülkeler dikkat çekiyor. Ayrıca Türkmenistan ve Azerbaycan'dan da gelen öğrencilere rastlamak mümkün.

Öğrenci Yorumları Memnuniyet Verici

Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan yabancı öğrenciler genel olarak memnun kaldıklarını belirtiyor ve okuldaki ulaşım kolaylığını vurguluyor. Özellikle birbirine yakın kütüphane, hastane, yurt ve okul olması zaman açısından avantaj sağlar nitelikte. Ayrıca Afganistan ve Türkmenistan bölgelerinde yer alan kişilerin Türkleri zaten sevdikleri belirtiliyor. Türkiye’de yabancılık çekmediklerini belirten öğrenciler, arkadaşlarının da burada kendilerine iyi davrandıklarını ve onları yabancı gibi görmediklerini belirtiyor. Mezun olduktan sonra kendi ülkelerine döndükleri zaman hekim olarak görevlerini iyi şekilde sürdüreceklerini düşünüyorlar. Kosova’dan bir başka öğrenci de öğretim görevlileri ve arkadaşlarının kendileriyle ilgilendiğini ve herhangi bir yabancılık çekmediklerini ifade ediyor. Mezuniyetten sonra burada kalarak mesleklerine devam edeceklerini de ekliyor. Afganistan uyruklu bir diğer öğrenci de kendisine iyi davranıldığını ve yabancılık çekmediğini belirtiyor. Eğitim aldıktan sonra bu öğrendiklerini kendi ülkelerinde uygulayacaklarını da ekliyor. Eğitim süreci boyunca kendisini başka bir ülkede gibi hissetmediğini burada kendilerini çok rahat ve mutlu hissettiğini belirtiyor.

Sosyal Faaliyetler Önem Kazanıyor

Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımı son derece önem kazanıyor. Eğitim içerikleri kadar sosyal faaliyetlerin de kritik önemi olduğu konusunda okul bünyesindeki herkes hemfikir. Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için bu tür faaliyetlerin önemi vurgulanıyor.