Uşak Üniversitesi'ne 5 yeni pilot üniversite daha kardeş geldi

Daha önce Uşak Üniversitesi'nı pilot üniversite ilan eden YÖK ihtisaslaştırılacak 5 yeni üniversiteyi açıkladı."
Uşak Üniversitesi'ne 5 yeni pilot üniversite daha kardeş geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi”ne seçilen yeni 5 üniversiteyi açıkladı. Saraç, "Aksaray Üniversitesi spor ve sağlık alanında, Kastamonu Üniversitesi ormancılık ve tabiat turizmi alanında, Muş Alparslan Üniversitesi hayvancılık alanında, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çay alanında, Siirt Üniversitesinin tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşmasına yönelik bir süreç başlatıyoruz bu günden itibaren" dedi. 
“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi”ne seçilen yeni 5 üniversiteyi YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı. YÖK Başkanlığında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, seçilen üniversitelerin rektörleri ve yeni seçilen üniversitelerin il valilerini temsilen Siirt Valisi Ali Fuat Atik de katıldı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Naci Gündoğan’ın projeye ilişkin sunumunun ardından konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Bu proje, 2015 yılının Haziran ayında YÖK tarafından başlatıldı. Başta o zaman mevcut olan Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlar ile işbirliğine gidildi. Üniversitelerimiz çeşitli toplantılarla bu süreç hakkında bilgilendirildi. 2006’dan sonra kurulmuş olan üniversitelerden 24’ü bu süreçte yer alma isteklerini bize bildirdiler. Bölgenin mevcut durumu, üniversitenin potansiyeli, bölge-üniversite ilişkisi gibi üç ana parametrede pek çok alt parametre dikkate alınarak kendilerinin sundukları öz değerlendirme raporları YÖK’te incelendi ve Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri pilot üniversite olarak seçildi ve çalışmalarına başladı. Bugün, yapılan başvurular arasından yine aynı kriterler kullanılarak aynı amaçla seçilen 5 üniversitemizi ve çalışma alanlarını kamuoyuna sunacağız” dedi. 

 

“Bu bir ‘birlikte çalışma projesidir’ 


“Bu toplantı vesilesi ile üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolü ile ilgili düşüncelerimi de sizlere ve basınımıza kısaca ifade isterim” diyen Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bütün dünyada yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışında bölgeler, öğrenme, bilgilendirme ve yenilik konusunda temel nokta olarak görülmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak bölgesel imkânlarımızı ve gelişme alanlarını bir arada değerlendirerek üniversitelerimizin bölgeye hizmetlerinin önem kazanması ve başarılı olması ile ilgili yoğun çalışmalar yapmaktayız. Bu nedenle bu projenin yürümesinde sayın valilerimizin, belediye başkanlarımızın, üniversite rektörlerimizin ve öğretim üyelerimizin, bölgesel ve yerel kalkınma ajanslarının sivil toplum kuruluşlarının uyum içinde çalışmasının çok ciddi önemi ve katkısı var. Bu bir ‘birlikte çalışma projesidir.’ Her bölgenin farklı bir üretim kapasitesi, karşılaştırmalı üstünlükleri, coğrafi karakteristikleri, kurumları, politikaları ve değerleri vardır. 21. yüzyıl bütün bu çalışmaları sosyo kültürel ve kurumsal çevreleri de dikkate alarak değerlendirmektedir. Üniversitelerimiz bölgelerinin başarı faktörlerini, üretim faktörlerini inceleyerek nasıl daha üstün bir performans sağlayabileceği konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalar sadece ekonomik faktörler üzerinden değil; Cumhurbaşkanlığının hükümet politikaları, bölgesel ve yerel örgütler, kamunun sağladığı danışmanlık hizmetleri, bölgenin büyüme dinamiklerinin desteklenmesi, kamu finansal desteği gibi diğer birçok faktör göz önüne alınarak yürütülmektedir. Son 10 yılda dünyada ve yeni YÖK konseptinde başlattığımız çalışmalar kapsamında Yükseköğretim Kurulunda üniversitelerin bölgesel kalkınmada değişen rolü üzerinde önemle durmaktayız. Kurulun başkanı olarak bizzat kendim bu konu ile ilgili tüm çalışmaları takip etmekteyim. Klasik söylemle dile getirirsek üniversitelerin giderek artan bir şekilde bölgesel ve ulusal ekonomiler için önemli bir üretim faktörü haline geldiğini ve bilgi üreten kuruluşlar olarak kalkınma hamlelerinde temel rol oynadığını biliyoruz." 
Üniversitelerin bölgeleri için birer cazibe merkezi olduğunu kaydeden Saraç, “Burada ana nokta üniversitenin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak bir nevi dönüşüme katılmasının hedeflenmesidir. Bölgesel Kalkınma Ajansları ile daha iyi bir iletişim ağı kurularak sinerji doğuran bir çalışma yapılmasını bekliyoruz üniversitelerimizden. Bu alanda seçilmiş olan 10 üniversitemizin çalışmalarının yerelin ekonomik gelişmesine ve ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

İkinci 5 üniversite 


Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'ne seçilen yeni 5 üniversiteyi ve ihtisaslaşacakları alanları açıklayan Saraç, “Aksaray Üniversitesi spor ve sağlık alanında, Kastamonu Üniversitesi ormancılık ve tabiat turizmi alanında, Muş Alparslan Üniversitesi hayvancılık alanında, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çay alanında, Siirt Üniversitesinin tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşmasına yönelik bir süreç başlatıyoruz bu günden itibaren” şeklinde konuştu. Saraç, seçilen üniversiteleri ve rektörlerini tebrik etti. 
Projenin hayırlar getirmesini dileyen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ise, “İnanıyorum ki bu proje sayesinde önceden belirlenmiş 5 üniversite, yine bugün belirlenmiş 5 üniversite bulundukları illerin sosyo-ekonomik gelişmesine, kalkınmasına önemli katkılar verecekler. Biz de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirerek, bu 10 üniversitemizin YÖK tarafından belirlenmiş hedeflere varması noktasında bütün katkıyı sonuna kadar vereceğiz. Burada aslında sadece üniversitelerimize bir bütçe, ödenek, mali katkı vermekten bahsetmiyoruz. Her anlamda bu süreç içerisinde üniversitelerimizin gelişmesi noktasında gerek insan kaynağı öğesinin artırılması, gerek yatırım, cari bütçe ödeneklerinin tahsisi konusunda da YÖK Başkanlığımızın koordinasyonunda gerekli her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.