Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 hedeflerine hazırlanıyor

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu İl Çalıştayı Yapıldı
Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 hedeflerine hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan 2023 vizyon belgesinin değerlendirilmesi amacıyla; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi işbirliği ile 2023 Eğitim Vizyonu çalıştayı düzenlendi.
Çalıştaya Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademisyenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Maarif Müfettişleri, Farklı Kademelerden Devlet ve Özel okul yöneticileri, her kademeden öğretmenler, İl milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birim çalışanları, Ölçme Değerlendirme Birimi Çalışanları, Eğitim Paydaşları Akademisi Eğitim Uzmanları, Veliler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilcilerinin katıldığı açıklandı.
Çalıştayda: vizyon belgesinde yer alan tüm başlıklar tek tek ele alındığı ve sonuçta nitelikli önerilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı bir nihai bir rapor oluşturulduğu belirtildi.
“Öğrenme Analitiği Araçlarıyla Veriye Dayalı Yönetim”, “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm”,  “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi”, “Erken Çocukluk” ve “Okulların Finansmanı” gibi 18 farklı ana başlık ve alt hedefleri doğrultusunda uzman guruplarca gerçekleştirilen çalıştayın, daha önce ilçe merkezlerimizde gerçekleştirilmiş olan çalıştaylardan çıkan sonuçlarla birleştirilerek hazırlanan bir final bildirisi ile son bulduğu  bilgisi verildi.