Üniversite öğrencilerine burs veren vakıflar

Zorlu ve sıkı geçen üniversiteye hazırlık sürecini tamamlayan öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılında kendilerine maddi destek sağlayacak burs arayışlarına başladılar bile.

EĞİTİM 06.10.2019, 11:28

Üniversite öğrencilerine burs veren vakıflar

Zorlu ve sıkı geçen üniversiteye hazırlık sürecini tamamlayan öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılında kendilerine maddi destek sağlayacak burs arayışlarına başladılar bile.

EĞİTİM 06.10.2019, 11:28
Üniversite öğrencilerine burs veren vakıflar
Özellikle ekonomik durumu yeterli olmayan ailelerin çocukları için eğitim hayatı boyunca onlara burs sağlayacak birçok vakıf var. Geri ödemesiz olan bu burslar öğrenci mezun olduktan sonra iş ararken aynı zamanda da büyük bir borcu düşünmek zorunda kalmamaları için büyük önem taşıyor. Peki bunlar hangi vakıflar ve şartları neler bir bakalım.


Karşılıksız burs veren kurumlar 2019

Türkiye’de 30 kurum 2019-2020 eğitim öğretim yılında en düşük 500TL olmak üzere 4 yıl boyunca öğrencilere burs sağlayacak. Ancak bu kurumların bazı şartları mevcut. Bazıları Türkiye başarı sıralamasını dikkate alırken bazıları ise sosyal sorumluluk projelerindeki aktifliklerine bakıyor.

Örneğin;


Toplum Gönüllüleri Vakfı
Bu vakıf geri ödemesiz burs vereceği öğrencilerden akademik başarı devamlılığının yanı sıra haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde görev almalarını istiyor. Ayrıca, kendi resmi sitelerinde de belirttikleri üzere Kardelen ara ve yeni sınıf burslarına üniversitelerin sayısal bölümlerinde okuyan kadın öğrenciler başvurabilirler. Öğretmen çocuğu burslarına başvurmak için ise anne ya da babanın birinin öğretmen olması ve burs talebinde bulunan öğrencinin üniversitenin Mimarlık, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri’nde okuyor olması gerekmektedir.Vehbi Koç Vakfı
Burs veren vakıflar içerisindeki en eskisi ve en yüksek bursu veren vakıflardan biri de Vehbi Koç Vakfıdır. Eğitimde fırsat eşitliği diyerek 1969 yılından bugüne maddi imkanı yetersiz öğrencilere burs sağlamıştır. Meslek lisesi ve Üniversite öğrencilerine verdiği burslarla toplamda 50.000’i aşmıştır. Vakfın bursiyerlerde aradığı başlıca vasıflar şöyledir:

T.C vatandaşı olması
Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olması
Sabıka kaydı bulunmaması
Belirlenen eğitim kurumlarında öğrenci olması
Başka bir resmi ya da özel kurumdan bursunun olmaması
Başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 5 üzerinden 3 olması


Darendilliler Eğitim Vakfı
Aylık nakit olarak başka bir bursu olmayan öğrencilere (KYK dışında) burs veren bu vakfın diğer şartları ise şöyle: T.C. vatandaşı olmak, Kamu haklarından yasaklı olmamak, aynı aileden DASEV’den burs alan başka bir öğrencinin olmaması. Ayrıca, doğal afet ve kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur olan ve belgeleyen öğrencilere ve başvurularda puanları eşit olan öğrencilerden kız çocuklarına öncelik tanınır.

Yorumlar (0)