Sık Değişen Sınav Sistemi Öğrencilerin Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?

Sınav sistemi Türkiye’de çok sık değişiyor. Hem ortaokullar hem de liseler değişen bu sistem içerisinde psikolojik olarak yıpratıcı bir süreçten geçebiliyorlar. Üstelik bu değişikliklerin ani ve beklenmedik şekilde olması kafaların daha da karışmasına neden olabiliyor.
Sık Değişen Sınav Sistemi Öğrencilerin Psikolojisini Nasıl Etkiliyor?

Tedirginlik Yaratıyor

Öğrenciler için hayati önemi olduğu söylenen sınavlar sık ve beklenmedik şekilde değiştiğinde öğrenci ve velilerde tedirginliğe neden oluyor. Çünkü bir şeye henüz adapte olan öğrenciler daha geçerli mevcut sistemin ayrıntılarını öğrenmeden ve sürece alışmaya çalışırken yeni ve ani bir sistem gelmesi kafalarını allak bullak ediyor. Beraberinde de birçok soru geliyor.  Üstelik son dönemde TEOG sınavlarında olduğu gibi yeni sistem belli olmadan değişiklikler yapılınca öğrencilerin tedirginliği bir kat daha artıyor. Çünkü zemin açısından nasıl bir süreç olacağı bilinemiyor.

Motivasyon Azalıyor

Öğrenciler alıştıkları ve bildikleri sistemden farklı ve belirsiz yeni bir sisteme geçeceklerini öğrendiklerinde isteklendirme açısından da sorunlarla karşılaşıyor. Bunda öğretmenlerin de konuyla ilgili kapsamlı bilgisinin olmaması etkili. Çünkü temelde bakanlıktan yapılan açıklamaların netliği bulunmuyor.

Güven Azalıyor

Eğitim sistemindeki çatlamalar beraberinde öğrencilerin sisteme, okula ve geleceğine olan güveninin azalmasına neden oluyor. Geçici çözümlerle yürütülen eğitim sistemi ve sınavlar, sağlam zemin üzerinden devam etmediği için her açıdan güven kaybına neden oluyor. Okul döneminden başlayan güvensizlik lise ve üniversite yıllarını da etkiliyor. Yani sisteme genel bakış açısında sorun olabiliyor.