Şartlı Eğitim Yardımı Nedir, Şartları Nelerdir?

Şartlı eğitim yardımı, eğitime erişimi olmayan çocuklar için, bir sosyal yardım fonudur.

EĞİTİM 19.11.2020, 07:25

Şartlı Eğitim Yardımı Nedir, Şartları Nelerdir?

Şartlı eğitim yardımı, eğitime erişimi olmayan çocuklar için, bir sosyal yardım fonudur.

EĞİTİM 19.11.2020, 07:25
Şartlı Eğitim Yardımı Nedir, Şartları Nelerdir?

Çocuklarını okula göndermekte güçlük çeken ailelere yapılan yardım ile eğitimin devamlılığı sağlanmak istenmektedir. Şartlı eğitim yardımı için gereken şartlar, valilikler aracılığı ile yerine getirilebilir. Şartlı eğitim yardımı ise valiliklere bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından gerçekleştirilir.

Şartlı Eğitim Yardımı Şartları Nelerdir?

Şartlı eğitim yardımı, yardım yapılan çocuk liseyi bitirene kadar devam ettirilir. Çocuğun annesi hayattaysa, yardım anneye iletilir. Eğer hayatta değilse, yardımı yasal vasi alır. Şartlı eğitim yardımı şartları şunlardır:

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Gelir belgesi,
  • Yardımın ödeneceği yasal vasinin 18 yaşından büyük olması,
  • Ailede kimsenin sağlık sigortasına sahip olmaması,
  • Yardım sağlanan çocuğun eğitimine devam ediyor olması aranan koşullardandır. Eğer çocuk eğitime devam etmiyorsa, sosyal yardım ödeneği durdurulur.

Şartlı Eğitim Yardımı Başvuruları Nereye Yapılır?

Başvuru yapabilmek için her ilde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gitmek yeterli olacaktır. Anne ya da çocuğun bakımından sorumlu yasal vasi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gerekli belgeleri götürdükten sonra başvuru incelemeye alınır. İnceleme sonucunda başvuru sahibine olumlu ya da olumsuz dönüş yapılabilmektedir. Şartlı eğitim yardımı başvuruları için gereken belgeler şunlardır:

  • Çocuğun ve yasal vasinin kimlik belgeleri,
  • Çocuğun örgün eğitim gördüğü okuldan alınacak öğrenci belgesi,
  • Fakirlik belgesi,
  • Şartlı eğitim ve sağlık yardımı istek formu,
  • Hane başvuru kayıt formu.

Şartlı Eğitim Yardımı Ne Kadardır?

Şartlı eğitim yardımı miktarı, yardım alacak çocuğun cinsiyetine ve yaşına göre değişiklik göstermektedir. İlkokula giden erkek çocuklar için 35 lira, kız çocuklar için 40 lira ödeme yapılmaktadır. Lise eğitimine devam eden erkek öğrenciler için aylık 50 lira, ortaokul öğrenimine devam eden kız çocuklar içinse aylık 60 lira ödenir.

Devletin ödediği tüm sosyal yardımlarda olduğu gibi, şartlı eğitim ödeneği de PTT şubelerine yatırılmaktadır. Eğer başvuru sahibinin Ziraat hesabı varsa, yardım ödeneği bu hesaba da yatırılabilmektedir. Şartlı eğitim ödeneği, her ayın 24’ü ile 28’i arasında yapılmaktadır.

Yorumlar (0)