Okulların açılmasına sayılı saatler kala SİL BAŞTAN değişti! Öğrenciler veliler öğretmenler dikkat

Milyonlarca veli, öğretmen ve öğrenci için ilk ders zili yarın çalacak. Resmi Gazete ile değişiklik yapıldı.
Okulların açılmasına sayılı saatler kala SİL BAŞTAN değişti! Öğrenciler veliler öğretmenler dikkat

Okulların açılmasına sayılı saatler kala sil baştan değişti! Öğrenciler veliler öğretmenler dikkat - 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullarda 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çalmaya hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazete ile yayımlanan karar milyonlarca öğrenci için sil baştan düzenlemelere yer verildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete ile yayımlandı. Yönetmelik kapsamında hem sınav sistemi hem de devamsızlık kararı ve açık liseye geçiş için yeni kararlar alındı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r), (s), (t), (ğğ), (hh), (ıı), (kk) ve (rr) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri, tutum, davranış ve kazanımlarının ölçülmesinde başvurulacak yazılı ve uygulamalı sınavlar ve/veya e-sınavlar ile performans çalışması, proje, ürün veya e-portfolyo dosyasını,

s) Performans çalışması: Dersin öğretim programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak paylaşılmasına yönelik ders öğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasını,”

“t) Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, öğrenci, şube ve sınıf bazında; merkezi sınav yapılması hâlinde ilçe, il ve ülke bazında ayrıntılı olarak değerlendirilmesini,”

“ğğ) Merkezi sınav: Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme amacıyla Bakanlıkça yapılan sınavı,

hh) Merkezi sınav puanı: Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan sınav puanını,

liste-1.jpg

liste-2.jpg

ilste-3.jpg

liste-4.jpg

liste-5.jpg

libste-6.jpg

list-e7.jpg

liste-8.jpg

liste-9.jpg

liste-10.jpg

liste-11.jpg

liste-13.jpg

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN SON DAKİKA DUYURDU! OKULDA YENİ SİSTEM NASIL GELİŞECEK?

MEB yeni düzenlemelere devam ederken Bakan Tekin öğretmenler için alan değişikliğine sıcak bakmadığını belirterek kapıları kapattı. Bakan Tekin her öğretmenin kendi alanında uzmanlaşması gerektiğini savundu. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler için yeni düzenlemeler ile 2023 -2024 eğitim öğretim yılı yeniliklerle başlamış oldu.