Öğretmene Performans Sistemi Nedir? Nasıl İşler?

Son zamanlarda en merak edilen ve tartışılan konulardan birisi öğretmen performans sistemi ve uygulanmasıdır. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklama ile getirilen bu sistem, tartışılmaya devam etse de uygulanıyor.
Öğretmene Performans Sistemi Nedir? Nasıl İşler?

Öğrenci ve veliler ise halen bu sistemin ne olduğunu anlayabilmiş değil. Öğretmen performans sistemi nedir, nasıl işler kısaca açıklayalım.

Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi Nedir?

Bir milyona yakın öğretmenin tabi olacağı performans değerlendirme sistemi ile öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve yetenekleri ölçülecek. Bu değerlendirme tek bir şekilde değil, pek çok alanda yapılacak. Öğretmen olarak kişilerin mesleki yeterlilikleri ve bu mesleğe ilişkin özel yetenekleri ölçülecektir.

Bu sistemde en çok tartışılan konulardan biri ise öğretmen performansının okul müdürü, müdür yardımcısı, müfettiş, zümre öğretmenleri, öz değerlendirme, öğrenci ve veli gibi pek çok kişi tarafından yapılacak olmasıdır. Bu durumda idareciler ya da öğrenciler tarafından öğretmenlerin performansının haksız yere zayıf bulunması riski tartışmalıdır.

Sistem Nasıl İşler?

  • Yapılan değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır ve öğretmene toplam puanı 100 üzerinden verilecektir. Değerlendirmeler temelde mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler başlıkları altında yapılacaktır.
  • Performansı değerlendiren ve sonuçta eksikleri olduğu tespit edilen öğretmenler için, eksik oldukları konularda hizmet içi eğitim verilecektir. Bu eğitimler de yine yukarıda bahsettiğimiz üç ana alanda yapılacaktır.
  • Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine katılımları ve eğitimle sağladıkları gelişme de takip edilecektir. Bu durum puanlarına yansıyacaktır.
  • Her öğretmen hakkında elde edilen puan, öğretmenlerin hizmet puanı ve kariyer planlaması için kullanılacaktır.
  • Puanlar baz alınarak öğretmenler arasında bağ öğretmen ya da uzman öğretmen gibi sınıflandırmalar yapılacaktır. Unvanlar da her sene gözden geçirilecektir.