Öğrencilerin Gözlem Becerilerini Geliştirmenin Yolları

Günümüzde ezbere dayalı yöntemler yerine gözleme dayalı yöntemlerin öğrencilerin becerilerini geliştirme konusunda ne kadar önemli olduğu tartışmasız kabul gören bir gerçektir.
Öğrencilerin Gözlem Becerilerini Geliştirmenin Yolları

Fen bilimlerinden, sosyal bilimlere hemen her dalda öğrencilerin gözlem becerilerini geliştirmenin yolları günümüzde birçok bilimsel araştırmaya konu olmaktadır. Bilinmesi gereken hususların başında gözlem becerisinin başta öğrenci olmak üzere tüm toplum katmanlarına çok büyük faydası olduğu bilinmelidir. İnsanlar bilerek ya da bilmeden zaten günlük yaşamlarında çeşitli gözlemler yapmaktadır. Gelişen teknoloji ile hemen her kişi tarafından kullanılmaya başlanılan akıllı telefon ve kameralar kişilerin gözlem becerilerini geliştiren aracılar olma konumuna gelmiştir.

Çocuklar Doğal Gözlemi Doğuştan Benimsiyor

Öncelikle çocuk yaşlarda merak duygusu yoğun olan birey bu duygu ile yaptığı gözlem ile birçok yetişkinin göremediği ortaya çıkarabilir. Genel anlamda gözlem; çeşitli şekillerde olay ve olguların kişi tarafından incelenmesidir. Çocuk yaşlardan itibaren öğrencilerde var olması gereken gözlem duygusu sıklıkla öğrenci tarafından kullanıldığında bu duygusunun gelişmesine neden olmaktadır. Gözlem becerilerini geliştirmenin yol ve yöntemleri öğrencilerin daha fazla ilgi duyduğu alana yöneldiğinde daha başarılı sonuçlar almasına neden olur.

Ön Yargısız Gözlem

Gözleme başlarken bireyin her şeyden önce önyargısız olması gerekmektedir. Önyargılı yaklaşım gözlem becerisini geliştirmez. Günlük yaşamda karşılaşılan canlı ya da cansız çok çeşitli unsur bizleri zorunlu olarak gözlem yapmaya iter. Öğrencilerde ise gözlem becerilerini geliştirmek için daha fazla çevresindeki olay ve olguya dikkat kesilerek bakması gerekmektedir.

Gözlem becerisini geliştirmek için çeşitli etkinliklerin eğitim öğretim ortamlarında sıkça yapılması gerekir. Bu gözleme dayalı beceri duygusu öğrenciler arasında yaşanacak ‘ben’ hissi ile daha sonuç alıcı olacaktır. Öğrenciler yaptıkları gözlemlerin sonunda mutlaka duygu ve düşüncelerinin etkisinden ayrı bir genelleme yapabilmeli ve yaptıkları genelleme sonucunu geleceğe yönelik planlamalarda kullanabilmelidir. Gözlem becerilerini geliştirmenin bir diğer yolu çevrede yaşanan, tanık olunan olay ve olgulara daha farklı bir açıdan bakmayı öğretme şeklinde olmalıdır.