NEDEN UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS?

Uşak Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı; özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde çalışan ya da çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve deneyimlerini artırarak profesyonel yönetici kademelerine yükselmelerini sağlayan bir eğitim programıdır. Küreselleşen dünyada rekabet avantajı elde etmenin vizyon sahibi ve ağ kurma becerilerine sahip liderler eliyle gerçekleştiği gerçeğini bilen bizler, sizlerin öz yetilerinizi ve kariyerinizi geliştirmenize önem veriyoruz. Alanında deneyimli ve uzman kadromuzla, teorik bilginin gücünü pratik bilginin deneyim olanaklarıyla birleştiriyoruz.

EĞİTİM 17.11.2021, 18:16 24.11.2021, 20:29

NEDEN UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS?

Uşak Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı; özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde çalışan ya da çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve deneyimlerini artırarak profesyonel yönetici kademelerine yükselmelerini sağlayan bir eğitim programıdır. Küreselleşen dünyada rekabet avantajı elde etmenin vizyon sahibi ve ağ kurma becerilerine sahip liderler eliyle gerçekleştiği gerçeğini bilen bizler, sizlerin öz yetilerinizi ve kariyerinizi geliştirmenize önem veriyoruz. Alanında deneyimli ve uzman kadromuzla, teorik bilginin gücünü pratik bilginin deneyim olanaklarıyla birleştiriyoruz.

EĞİTİM 17.11.2021, 18:16 24.11.2021, 20:29
NEDEN UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS?

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, çağdaş ve piyasa koşullarına uygun bir müfredata sahip olup nitelikli öğretim elemanlarına sahiptir. Akademisyen kadromuz, yurt içi ve yurtdışı üniversitelerden derecelerini almış, ulusal ve uluslararası saygın bilimsel dergilerde akademik yayınları olan, proje yazma ve yürütme ve mentörlük yapma konusunda alanında deneyimli kimselerden oluşmaktadır. Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde çeşitli pozisyonlarda görev deneyimleri olan akademisyen kadromuz, geçmiş deneyimlerini geleceğin vizyonunu ile birleştirirken sizleri de bu vizyonunu gerçekleştirmenin en önemli paydaşları olarak görmektedirler.

NEDEN UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANSI?

Bu programı başarıyla bitiren öğrenciler; İş dünyasındaki karmaşık problemlere hızlı ve etkili çözüm üretme becerisine sahip olurlar, Etkili yönetimin en önemli unsurlarından olan muhasebe, nansman, üretim ve pazarlama alanlarında kendilerini geliştirerek rekabet avantajına sahip inovatif yöneticiler olabilirler, Geliştirdikleri network becerileri sayesinde ulusal ve uluslararası farklı sektörden aktörlerle etkili iletişim ve iş kurma yetileri edinirler, Çalıştıkları/çalışacakları iş alanlarında yönetim süreçlerinden planlama, organize etme, yürütme denetleme konularında yetkinlik sahibi olurlar, Veri toplama ve analiz etme becerileri edinerek, bilgi toplumunda farklılık yaratan, iş dünyasını yönlendiren nitelikli yöneticiler olurlar.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA NASIL KATILABİLİRİM?

Uşak Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programına, sadece lisans not ortalamanızla başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruda bulunan aday öğrenciler lisans not ortalamalarına göre en yüksekten başlamak üzere sıralamaya tabi tutulurlar. Programın kontenjan sayısına göre kayıt yapmaya hak kazanırlar.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA HANGİ DERSLERİ ALIRIM VE NASIL MEZUN OLABİLİRİM?

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden ve 60 AKTS’ den az olmamak koşuluyla, Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl en çok üç yarıyıldır. Derslerin bitiminden hemen sonra öğrenci dönem projesi hazırlar. Derslerini ve dönem projesini sunan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİNE HAFTANIN HANGİ GÜNLERİ KATILABİLİRİM?

Uşak Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, çalışanlar açısından zaman fırsatı sağlayabilecek ve çalışanların çalışma saatlerine engel oluşturmayacak şekilde planlanmıştır. Hafta içi akşam saat 17:00’den sonra veya hafta sonu olacak şekilde derslerin planlanabildiği esnek bir ders programından oluşur.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇEBİLİR MİYİM?

Öğrenci kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programından, aynı ismi taşıyan veya enstitü yönetim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans programına enstitünün ilan ettiği tarihler arasında geçiş yapabilir Tezli yüksek lisans programına ilgili programın öngördüğü ALES ve yabancı dil şartını sağlamak kaydıyla geçiş yapılabilir. Üniversitenin tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programı müfredatında en az 30 AKTS değerinde dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Ancak, dönem projesi dersini alma ve/veya başarma şartı aranmaz. Öğrencinin, kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programında genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması gerekir.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OKURKEN BAŞKA BİR LİSANSÜSTÜ PROGRAMA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı iken dilerseniz başka bir alanda lisansüstü eğitimine kayıt yaptırabilir ya da var olan eğitiminize devam edebilirsiniz.

Haydi şimdi siz de fark yaratmak ve alanınızda profesyonel olmak için Uşak Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programını tercih edin!...

BİZ KİMİZ?

Akademik Kadromuz

Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER (Yönetim ve Organizasyon ABD)

İşletme Bölüm Başkanı

Mülkiye’den mezun olduktan sonra işletme biliminde Amerika’da mastır ve doktorasını tamamladı. Akademik tecrübesinin yanında yurtiçinde ve yurtdışında 10 yılı aşkın sürede özel sektörde ve kamu sektöründe tecrübesi ile Avrupa Birliği ve TUBITAK projelerinde yürütücülük yapmıştır. İşletme biliminin yanında psikoloji alanında uluslararası SSCI kayıtlı dergilerde çok sayıda yayını, editörlük ve hakemlikleri bulunmakta. Sivil toplum örgütlerinde rol almıştır. Yayınlanmış sosyal içerikli romanları bulunmaktadır. Uzmanlık alanları; stratejik yönetim, örgütsel davranış ve araştırma yöntemleridir.

Doç. Dr. Erhan AYDIN (Yönetim ve Organizasyon ABD)

İşletme Bölüm Başkan Yrd.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Lisans ve Yüksek Lisans programlarını tamamladıktan sonra doktora derecesini İngiltere’de bulunan Brunel University London’dan almıştır. Sonrasında Oxford Üniversitesi Said İşletme Okulu’nda 1 yıl tanınmış ziyaretçi olarak çalışmıştır. Aynı zamanda, Fransa’da bulunan IPAG Business School Paris’de Tanınmış Araştırma Üyesi unvanı bulunmaktadır. Dr. Aydın’ın dünyanın prestijli dergilerinde editörlük, editör kurulu üyeliği ve hakemlikleri bulunmaktadır. İşletme Bölüm Başkan Yrd. Dr. Aydın, University of Warsaw (Polonya) ve King’s College London (İngiltere) gibi tanınmış üniversitelerinde lisansüstü öğrencilere yönelik araştırma yöntemleri ve SSCI dergilerde yayın yapma seminerleri vermiştir. Uzmanlık alanlarını örgütsel davranış, farklılık yönetimi, kapsayıcılık, kurumsal teori ve nitel araştırma yöntemleri oluşturmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Işıl EREM CEYLAN (Muhasebe ve Finansman ABD)

İşletme Bölüm Başkan Yrd.

Dr. Işıl Erem Ceylan, lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, doktora eğitimini ise Uşak Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırmalarında çalışma sermayesi yönetimi, kurumsal yönetim, finans sektöründe dijital dönüşüm, finansal performans ve etkinlik ölçümü gibi konulara yoğunlaşmaktadır. 2016 yılında İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği tarafından “En İyi Genç Araştırmacı” ödülüne layık görülmüştür.

Doç. Dr. Fatma AKYÜZ (Muhasebe ve Finansman ABD)

Lisans eğitimini 2000 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye bölümünde tamamlamış olup, 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme bölümü Yüksek Lisans programından ve 2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme bölümü Doktora programından mezun olmuştur. 2002 yılından beri Uşak Üniversitesi İşletme Bölümünde Muhasebe Finansman Alanında akademik hayatını sürdürmektedir. 2020 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Doçentlik belgesini almaya hak kazanmıştır. Muhasebe Finansman alanında Ulusal ve Uluslararası yayınlanmış 24 makale, 41 sempozyum, 17 kitap ve kitap bölümü çalışması bulunmaktadır. Uzmanlık alanı Çevre Muhasebesi, Finansal Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Yönetim ve Maliyet Muhasebesidir.

Doç. Dr. Hasan Hüseyin CEYLAN (Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD)

1969 yılında Uşak’ta doğdu. İşletme lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi yanında deri mühendisliği lisans ve kimya yüksek lisans derecelerine sahiptir.Deri sektöründe 3 yıllık iş tecrübesinin ardından 1994 yılında öğretim görevlisi olarak akademik hayata giriş yapmıştır. 2014 yılında pazarlama alanında doçent olan Hasan Hüseyin Ceylan 2011 yılından itibaren Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Murat GÜNDÜZ (Sayısal Yöntemler ABD)

Murat Gündüz, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü lisans mezunudur. İşletme yüksek lisans ve sayısal yöntemler alanında doktora sahibidir. Başlıca ilgi duyduğu çalışma alanları ekonometrik analiz ve istatistiksel uygulamalardır. Bu kapsamda Zaman Serisi Analizi, Panel Veri Analizi, Nedensellik Analizi, Eşbütünleşme Analizi v.b. konularda uluslararası indeksli dergilerde makaleleri ve uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölümleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Mustafa SOBA (Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD)

Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden 1993 yılında derece ile mezun olduktan sonra 1996 yılında İngiltere Coventry Üniversitesi İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümünden üstün liyakat ile mezun olmuştur. Ankara’da İnşaat ve Dış ticaret sektöründe 6 yıl yöneticilik yapmıştır. 2005 yılından beri Uşak Üniversitesinde görev yapmaktadır.Uşak Üniversitesi yönetiminde Avrupa Birliği projelerinde yürütücülük,TÜBİTAK projelerinde eğitimci olarak görevlerde bulunmuştur. İşletme Anabilim Dalında ulusal ve uluslararası 77 tane makalesi/tebliği vardır. Uşak Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını bitirmiş toplam 16 öğrenciye danışmanlık yapmıştır. Üretim Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ve Girişimcilik alanlarında uzmanlıkları olup Uşak’ta KOSGEB yönetiminde birçok aday girişimciye “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” dersi vererek Girişimcilik Belgesi almalarına yardımcı olmuştur. Uşak’taki sanayi işletmelerinde “İş’te Etkin İletişim Becerileri”, “İş’te Motivasyon”, “İş’te Problem Çözme Teknikleri”, dersleri vermiş olup Kamu dairelerinde de “Toplam Kalite Yönetimi” derslerini vererek çalışanların sertifika almaları konusunda katkı sağlamıştır.

Doç. Dr. Nezih TAYYAR (Sayısal Yöntemler ABD)

1993 yılında Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Lancaster Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması dalında yüksek lisansını, 2002 yılında da Lancaster Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması dalında doktorasını tamamladı. Doç. Dr. Nezih Tayyar halen Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler anabilim dalında görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları, Çok Kriterli Karar Verme ve Makine Öğrenmesidir.

Dr. Öğr. Üyesi Gülten DEMİRAL (Yönetim ve Organizasyon ABD)

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İşletme alanında tamamlamıştır. İlgi duyduğu araştırma alanları, Bilişim Sistemleri Yönetimi, Teknoloji ve İnsan Kaynakları konularıdır. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği proje yürütücülüğü yapmıştır. Ulusal ve Uluslararası birçok bilimsel dergi ve kitapta Endüstri 4.0, Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti, Teknoloji Yönetimi gibi konularda çalışmaları ve hakemlikleri bulunmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Sevtap SARIOĞLU UĞUR (Yönetim ve Organizasyon ABD)

2003 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden, 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu.2010 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında yüksek lisansını, 2016 yılında yine aynı üniversiteden Yönetim ve Organizasyon anabilim dalından doktora unvanını aldı. 2004-2017 yıllarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Öğretim Görevliliği, 2017 yılından bu yanda da Uşak Üniversitesi İşletme Bölümünde Doktor Öğretim Üyeliği yapmaktadır. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli çeşitli projelerde eğiticilik ve rehberlik yapmıştır. Uzmanlık alanları, yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi ve kariyer yönetimidir.

Dr. Yusuf Kurt (Öğretim Görevlisi)

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini İngiltere’de Leeds University Business School’da Yönetim alanında, doktora eğitimini Manchester Business School’da Uluslararası Yönetim alanında tamamladı. Uzmanlık alanları olan şirketlerin uluslararasılaşması, çok uluslu şirketlerin yönetimi, şirketler arası ağlar ve gelişmekte olan ülkeler üzerine uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.

Arş. Gör. Gülfiz ERGİN DEMİRDAĞ (Yönetim ve Organizasyon ABD)

Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme Programı ve İletişim Bölümü’nden (ÇAP) mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim dalında yüksek lisans yapmaya başlamıştır. Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladıktan sonra, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde İşletme Anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Örgütsel davranış ve toplumsal cinsiyet alanlarında yayınlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Arş. Gör. Merve BALCIOĞLU

2009 Yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında büyüksehir belediyelerinin stratejik planlama ve stratejik yönetim süreçleri hakkında yazdığı tezi ile master derecesini aldı. 2013 yılında Uşak Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortak Doktora programında başladığı doktoraya halen devam etmektedir. 2010 yılından bu yana Uşak Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır

Uzmanlık alanları; stratejik yönetim, kamu politikaları, bölgesel kalkınma ve kurumlar arası ağ yönetişimidir.

Arş. Gör. Sevi SERTKAYA

Balıkesir Fen Lisesi mezunudur. İstanbul Kültür Üniversitesinde Tam Burslu olarak Endüstri Mühendisliği ve İktisat bölümlerinden Çift Anadal yaparak derece ile mezun olmuştur. Southampton Üniversitesinden Msc. Economics derecesine ve Sussex Üniversitesinden Mphill Economics derecesine sahiptir. İstanbul Medeniyet Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları; İşgücü piyasası, Uluslararası iktisat, Dış Ticaret, Politik Ekonomi, Sanayi Ekonomisi, Toplumsal Cinsiyet, Refah Ekonomisi,Gelişme Ekonomisi, Eğitim Ekonomisi, Davranışsal İktisat.

Kaynak: UŞAK GÜNDEM
Yorumlar (0)