Meslek Liselerinin Avantaj ve Dezavantajları

Meslek liselerinde okumanın avantajları öğrencilerin geleceğini ilgilendiren bir durum olduğu için önemli ve atlanmaması gereken durumdur.
Meslek Liselerinin Avantaj ve Dezavantajları

Erken Meslek Öğrenme

Meslek liselerinin en önemli avantajlarından birisi 10. sınıftan itibaren mesleki eğitimlere başlamaları ve mezun olduklarında meslek hakkında bilgi sahibi olarak üniversiteye devam etmeleridir. Amaca yönelik olarak uygulamalı eğitim verilmesi gelecek kazanımlar açısından önemlidir. Üstelik sadece mesleki eğitim uygulamalarıyla sınırlı kalınmaz. İş hayatı ve ahlakına dair de birçok bilgi verilir. Öğrenciler bir anlamda erken yaşta iş hayatına başlamış gibi olur.

Staj ve Çalışma

Meslek liselerinde çalışma ve staj koşulları da avantajlı olarak değerlendirilebilir. Fabrikalarda ya da mesleğinizin uygulandığı alanlarda staj yaparak iş hayatı için önemli bir adım atma imkânınız oluyor. Birçok alanda üniversitede bu stajların başladığı düşünülürse önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Meslek Liselerinde Dezavantajlar

Meslek liselerinin dezavantajları konusuna bakarsak da birkaç sıralama yapılabilir: Çoğu öğrencilerin üniversiteyi düşünmemesi ilk olarak karşımıza çıkan durumdur. Birçok meslek liseli öğrenci üniversiteye zaten gidemeyeceğini bildiği için bir meslek sahibi olması için ailesi tarafından buraya gönderilmekte ve bu şekilde eğitim alması sağlamaktadır.  Devam eden öğrenciler de olmakla beraber çoğunun lisede bırakması önemli bir sorundur. İkinci olarak kültür derslerinde yetersizlik olması meslek liselerinin diğer eksi tarafıdır.  Dersler uygulama ağırlıklıdır ancak tamamlayıcı derslerdeki haftalık saatlerin az oluşu donanım açısından öğrencilere yetmemektedir.