İlkokul Ortaokul Lise tüm kademelere! MEB SON DAKİKA duyurdu öğrenciye 18 bin TL eğitim öğretim yardımı

MEB son dakika duyurusu yaparak binlerce öğrenciye tüm kademelerde eğitim öğretim yardımı yapılacağını açıkladı. Resmi Gazete ile eğitim öğretim yardımı Talebi için detaylar açıklandı.
İlkokul Ortaokul Lise tüm kademelere! MEB SON DAKİKA duyurdu öğrenciye 18 bin TL eğitim öğretim yardımı

İlkokul Ortaokul Lise tüm kademelere! MEB SON DAKİKA duyurdu öğrenciye 18 bin TL eğitim öğretim yardımı - Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğ kapsamında belirlenen illerde eğitim öğretim gören 40 bin öğrenciye ilgili bakanlıklar tarafından maddi eğitim desteği verileceği karara bağlandı. Söz konusu tebliğ kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere 12 bin 800 TL, ilkokulda öğrenim gören öğrencilere 15 bin 400 TL, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilere ise 18 bin TL eğitim öğretim desteği ödemesi yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİNİN İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDEKİ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkralarında; “Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilir.

Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir. Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

meb-karari.jpg

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Söz konusu yardım desteği için başvurular hakkında detaylar MEB tarafından yayımlanacak olan kılavuz üzerinden ilan edilecek. Ödemeler MEB'in bütçesinden karşılanacak. Okul öncesi 4 bin, ilkokul ve ortaokul öğrencisi 20 bin, ortaöğretim öğrencisi 16 bin kişi olmak üzere toplam 40 bin öğrenci bu destekten yararlanabilecekler.