Gençliğin Dili Kullanmadaki Noksanlıkları

Gençliğin dili kullanmadaki noksanlıkları birçok farklı nedenle açıklanabilir. Sorunların kökenlerine inerek çözmek gerekir.
Gençliğin Dili Kullanmadaki Noksanlıkları

Gençliğin Dili Kullanmadaki Noksanlıkları

Gençliğin dili kullanmadaki noksanlıkları birçok dil bilimcinin önem verdiği, hem dil bilimsel hem de kültürel boyutu olan durumdur. Örneğin kelime haznesi açısından popüler dillerin de etkisiyle kökeni  Arapça ve Farsça olan kelimelerden ısrarla kaçınılmaktadır.  Bu da kelimelerde ve anlamlarda asıl kökene olan yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir. Çünkü Türkçe’de birçok kelmenin kökeni bu iki dile bağlıdır.

İmla Ve Telaffuz Sorunları

Dil kullanırken yapılan hatalar içinde imla  ve telaffuz en yaygın şekilde görülenlerdir.  Bunda değişikliklerin neden olduğu ikilemler de dikkate alınmalıdır.  İmla kılavuzunda yapılan güncel değişiklikler, beraberinde soruları da getirir. Diksıyon konusunda da kitle iletişim araçlarının  olumsuz etkisi büyüktür. Radyo ve televizyonlarla bu sorunlar daha da hızlı yayılmaktadır. Özellikle bu işi yapan kişilerin gelişigüzel şekilde dili konuşmaları, sorunun kaynaklarından biridir.  Ticari amaçlarla ve sadece izlenir olması için her yerde DJ  veya gelişigüzel spikerlerin olması telaffuz ve diksiyonda kalıcı sorunların temelini oluşturmaktadır.

Edebi Olmayan Yazılarda Diksiyon

Diksiyonda sorunlar konusunun önemli bir göstergesi edebi olmayan metinlerde dili düzgün kullanmaya gerek yokmuş izlenimi olmasıdır. Çoğu zaman bu konunun düşünülmemesi bile dilde sorunların göstergesidir. Dil kullanımında bu hassasiyetin olmaması, çok önemli gibi görünmese de en azondan bu dili kullanarak mesleklerini sürdürenlerin dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Yani sadece anlaşılma ile değil, aynı zamanda telaffuz gibi detaylara önem vermek gerekiyor. Dilin aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı olduğu düşünülürse, buna daha fazla önem verilmesi gerektiği aşikar. Ancak bu noktada eğitim sistemine de ayrıca bakmak gerekiyor. Okullarda dille ilgili konulardan uzaklaştıran öğretme şekli  düzgün konuşmanın gereksiz olduğunu besleyebiliyor.