Ergonomik Sınıfların Önemi ve Gerekliliği

Eğitimde başarı ve kaliteli arttırmak için ergonomik sınıflar yavaş yavaş uygulamaya koyuluyor. Eskiden özel okul devlet okulu ayrımı çok keskin bir şekilde mevcuttu.
Ergonomik Sınıfların Önemi ve Gerekliliği

Özel okula giden öğrencinin üniforması da sınıfı da daha şık ve kullanışlıydı. Çünkü onlar eğitimde ergonomiyi de bir faktör olarak kullanıyordu. Özel okulda sweatshirt giyilirken, devlet okulunda mavi önlük giyiliyordu. Onlar ergonomik ve sağlıklı sıralarda otururken, diğerleri tahta masa ve sıraları kullanıyor, tebeşir tozu yutuyordu. İşte bu örneklerden de anlaşılacağı gibi sınıf ergonomisi ile ortamlar öğretmen ve öğrencilere uyumlu hale getirilmelidir.

Eğitimde Ergonomi Farkındalığı

Ergonominin eğitimdeki önemi anlaşılmaya başlandıkça işte bu koşullar eşitlenmeye başlandı. Öğrencilerin üniformalarında değişikliğe gidilmesi, kara tahtaların yerini akıllı tahtaların  alması, her sınıfta bilgisayar olması, öğrencilerin sıralarının artık vücut yapılarına uygun olması gibi pek çok örnek eğitimdeki ergonomiyi gösteriyor.

Başarılı bir eğitim süreci için sadece nitelikli eğitimci ya da zeki öğrenci gerekli değildir. Fiziki koşullar ve eğitim verilen ortam da kaliteli yakından ilgilendirecektir. Sınıfların genişliği, sınıfta öğrenci dolabı olması, pencerenin nerede olduğu ve öğrencinin nasıl ışık aldığı, sınıftaki duvar boyası rengi, öğrencinin oturduğu sıranın konforu ve daha pek çok unsur öğrencinin öğrenmesini etkiliyor.

Okul Ergonomisi

Ergonomi sadece sınıflarda değil, öğrencilerin evden daha çok zaman geçirdiği okullarda da düşünülmelidir. Mesela teneffüslerde öğrencilerin tuvalet ihtiyacını karşılamak için tuvaletlerin yeterli olması, kantinde kuyruk olmadan öğrencinin karnını doyurabilmesi, bahçede her çocuğun oynaması için yeterli alan olması gibi etkenler de okul ergonomisi kavramına dahildir.

Okulda kullanılan ısınma sistemi, sınıfların öğrenmeyi ve verimi arttıracak şekilde olması gibi konular mutlaka düşünülmelidir. Tüm bunlar öğrencinin öğrenme kalitesini arttıracaktır.