EKPSS Nedir? Nasıl Yerleşilir?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinen EKPSS sınavında başarılı olan engelli adaylar devlet memurluğu kadrolarına yerleşebilirler.
EKPSS Nedir? Nasıl Yerleşilir?

Bu imkandan engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan kişiler yararlanacaktır. Kişiler EKPSS ya da kura yöntemiyle bu kadrolara yerleşebilir.

EKPSS

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelliler kurum kadrolarına atanmak için EKPSS sınavına girerler. Bu sınav engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılır. Sınavın yapıldığı tarihte mezun olabilecek olan adaylar da sınava girebilecektir.

Her yıl Ocak ayı gibi Devlet Personel Başkanlığı tarafından engelli adaylar için sınav ve yerleştirme takvimi ilan edilir. Sınav genelde bahar aylarında yapılmaktadır. Bu seneki 2018 EKPSS sınavı 22 Nisan 2018’de yapılacaktır.

EKPSS Nasıl Yapılır?

EKPSS sınavı engelliler için olduğu için engel grupları ve eğitim düzeyine göre ayrı ayrı yapılır. Engel gruplarına göre öğrenme ve algılama becerileri ölçülürken, dil gelişimi ve iletişim sağlamasına da bakılır. Adaylar engel durumuna göre sınav esnasında kendilerine yardımcı olacak okuyucu ya da işaretleyici olarak sınav görevlisi talep edebilirler.

EKPSS sınavları, diğer KPSS gibi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini korur.

Engelli Memur Kontenjanları

Engelliler için ayrılan kadrolar tespiti için toplam memur sayısının yüzde 3’ü dikkate alınır. Kurumlar için bu oranda engelli memur istihdam etmek bir zarurettir. Bu sayede kamuya alımlar arttıkça, engelli memur alımları da aratacaktır.

Kurumlar tarafından engellileri istihdam edecekleri boş kadrolar belirlenir ve DPB’na bildirilir. Uygun kadro yoksa da değişikliğe gidilir ve kadro oluşturulur. Kadro için gerekli eğitim düzeyi, unvan ya da hizmet sınıfına göre engelliler arasından KPSS ya da kura usulüyle atamalar yapılır. Engelli adaylar için bir üst yaş sınırı söz konusu değildir.