Eğitimde Yeni Trend: Online Eğitim

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin had safhaya ulaşması ile birlikte artık eğitim dört duvar arasına sıkıştırılamayacak bir boyuta evirilmiştir.
Eğitimde Yeni Trend: Online Eğitim

Öyle ki dünyanın en köklü üniversiteleri dahi hali hazırda lisansüstü eğitimlerini internet üzerinden uzaktan vermektedir. Bu da göstermektedir ki eğitim için fiziksel olarak bir araya gelmek artık gerekli değildir.

200 Milyar Dolarlık Piyasa

Hali hazırda bazı teknik bilgi gerektiren konularda eğitimlerin internet siteleri üzerinden verildiği görülmektedir. Üstelik bu eğitimleri veren kişiler herhangi bir kurum adına da vermemektedirler. Örneğin yabancılara Türkçe dersi veren kişiler ya da kodlama eğitimi veren kimseler bir hayli fazladır. Üstelik insanlar bu dersler ile ek gelir sağlama imkanı da elde etmektedirler.

Hali hazırda dünya genelinde 200 milyar dolar civarında bir ekonomik büyüklüğe sahip olan bu uzaktan eğitim müessesesi her geçen gün daha da çok büyümektedir. Özellikle internet hızının sürekli olarak daha da çok artması ile birlikte online sınıfların sayılarında da artışlar gözlemlenmektedir.

Türkiye’de Hızlı Büyüme

Ülkemizde de online eğitimlerin hızlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini ifade etmek gerekir. Öyle ki 2025 yılına geldiğimizde ülkemizde3 milyon kişinin uzaktan eğitim almış olacağı tahmin edilmektedir. Bu rakam çok ciddi bir büyülüğe işaret etmektedir ki gelişmelerin daha hızlı bir şekilde yaşanması halinde bu sayı da artış gösterecektir.

Online eğitimlerde ön plana çıkacak hususların başında ise bilişim teknolojileri gelmektedir. Bunun yanı sıra uluslararası ticaret ve yapay zekâ konuları da ilgi gören eğitim dalları arasında yer almaktadır. Hali hazırda ülkemizde bulunan üniversitelerin bir kısmında da online eğitim çalışmalarının devam ettiğini ifade etmek gerekir. Bu teknolojinin daha da gelişmesi ile birlikte eğitim masraflarında da ciddi bir azalma meydana gelmesi söz konusu olacaktır.