Eğitimde köklü değişiklikler geliyor

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde üç aşamalı bir dönüşüm yapacaklarını belirtti.
Eğitimde köklü değişiklikler geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı yapıldı. Törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde üç aşamalı bir dönüşüm yapacaklarını belirtti. Tüm okullarda tasarım-beceri atölyelerinin kurulacağını söyleyen Selçuk, müfredatın çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleneceğini ayrıca zorunlu ders saat ve çeşitlerinin azalacağını esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturulacağını söyledi. İşte Millî Eğitim Bakanının açıkladığı köklü değişiklikler : 

YÜKSEK LİSANSLI MÜDÜR...
l Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.
l Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor
l Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor
l Elverişsiz şartlarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor
l Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor.
l Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.
l Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor
l Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor.
l Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.

ANAOKULU ZORUNLU OLACAK
l Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.
l Özel ihtiyaçlı çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalar başlatılıyor.
l Mahallî yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.
l Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor
l Özel kabiliyetli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.
l Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.
l Özel kabiliyetli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.

YABANCI DİL MESELESİ ÇÖZÜLECEK
l Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim usulleri uygulanacak
l Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkânı sağlanıyor
l Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikâye, karaoke kullanılıyor.
l Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor.
l Beş yaş erken çocukluk eğitimi mecburi eğitim kapsamına giriyor.
l Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için destek geliyor.
l Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.
l Teneffüs süreleri artırılıyor.
l İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.
l Eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 3+1 YIL OLACAK
“2023 Eğitim Vizyonu” Tanıtım Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunda. “Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak. Ayrıca sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini, 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Pedagojik formasyon şartını da kaldırıyoruz. Anaokulu eğitimi de gerekli altyapı oluşturulduktan sonra zorunlu hâle getirilecek. Herhangi bir yatırım yanlış yapıldığında para ve zaman kaybedilir. Fakat eğitimde yapılacak bir yanlış nesiller asırlar kaybettirir. 2023 eğitim öğretim vizyonu ile eğitimde hedeflediğimiz seviyeye inşallah çıkacağımıza inanıyorum. Çocuklarımızı iyi bir talimle hayata hazırlamak için imkanlarımızı seferber ederken, onların terbiyesini eksik bırakmakla ne büyük hata yaptığımızı, attığımız her adımda daha iyi anlıyoruz. Talim ve terbiyeyi, eğitim ve öğretimi birlikte sağlamadan bu işin üstesinden gelemeyiz. Geçmişte FETÖ gibi terör örgütleri eğitim sistemimizin işte bu eksiğini kullanarak, sinsice ülkemizi ve toplumumuzu ele geçirmeye çalışmışlardır.

ARAPÇA-İNGİLİZCE YAZ OKULU
l İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.
l Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
l Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.
l Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.
l Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.
l İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.
l Ders çeşidi azaltılıyor.
l Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor
l İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında iş birliği mekanizmaları kuruluyor
l Döner sermaye gelirlerinden alınan \%15'lik hazine kesintisi \%1'e düşürülüyor.
l Esnek ve modüler müfredat geliyor.
l Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.
l Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.
l Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.
l Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor.