Çoklu Zeka Kuramı

Howard Garner ile birlikte değişen zeka kuramları anlayışı çoklu zeka kuramı adıyla fark yarattı. İnsanların zeki olması ya da zekanın farkı bu şekilde ortaya çıktı.
Çoklu Zeka Kuramı

Gardner son 30 yıla damga vuran çoklu zeka kuramı görüşünde bir insanın herhangi bir çözüm üretmesi ya da ürün meydana getirmesi zeki olması anlamına geliyor. Zeka konusunun farklı ele alınması ve kişileri iki tanım içine dahil etmek son derece yanlıştır.

Çoklu Zekada İlkeler

  • İnsanlarda zekalar gelişebilir, ölçülebilir,
  • İnsan gelişimiyle ilgili rüm kuramlar ve bilimsel çalışmalar, çoklu zeka teorisini desteklemektedir,
  • Bir zeka alanını ilgilendiren konulardan başka bir zeka alanı da yararlanır,
  • Kişisel özellikler ve deneyimler zekanın farklılaşmasına neden olabilir,
  • Zeka her insanda farklı şekilde gelişir,
  • Zeka kendine özgüdür,
  • Her zeka türü kendine özgü değerlendirilmelidir.

Bu görüşlere göre ortaya çıkan bir fikir olarak insanların zekasını kullanabildikleri alanlarda çalışmaları, bu mesleklere yönlenmeleri iş yaşamında başarılı olmanın da püf noktasıdır. Çoklu zeka kuramları farklı türler ve özelliklere ayrılır.

Çoklu Zeka Türleri

Çoklu zeka türleri, sözel, görsel, bedensel, ritmik, okuma, mantıksal, sosyal, içsel ve doğa zekası şeklinde farklı zeka türleri vardır. İnsanların çoklu zeka türleri arasından hangisine ya da hangilere sahip olduğunu anlamak zor değildir.

Birden fazla zeka kuramı olabilir. Bir insanın hem sözel hem mantıksal zekaya sahip olması mümkün olabilir. Ancak önemli olan bu alanların belirlenerek kişinin ilgili meslek gruplarına ve çalışmalara yönlendirilmesidir.