Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitim

Coğrafya eğitiminde bilgisayar destekli eğitim, birçok açıdan önemli olan ve eğitime katkı yapan durumdur. Öğrenmede bilgisayarın faydalarından yararlanmak mümkündür.
Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitim

Eğitimde Materyal Kullanımı

Coğrafya eğitiminde bilgisayar destekli eğitim  materyal kullanımının öğrenmede ne kadar faydalı olduğunun bir göstergesidir. Anlamkı ve kalııc bir öğrenme olması için bu uygulamalar eğitim alanında yer almaktadır. Görsele dayalı coğrafya derslerinde konuları daha iyi anlamak mümkün hale gelir.ayrıca bu  gibi materyaller, derse olan ilginin artmasında etkilidir. Bilgisayar destekli sunumlarda birçok görselden faydalanılır.resimler, şekiller, ses ve animasyonlar, konu içeriğine daha iyi dahil olmayı sağlar.

Bilgisayar Destekli Eğitimin Amaçları Neler

Bilgisayar destekli eğitim amaçları  genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Verimi yükselterek, daha etkin bir öğretim  oluşturmak
 • Derslerin ilgi çekici ve zevkli hale gelmesini sağlamak
 • Öğretmenlerin  daha fazla materyal kullanmasını sağlamak
 • Bilgilerin  depolanması ve gerektiğinde kullanılması
 • Daha kolay öğrenme  zemini oluşturmak
 • Teknolojik gelişmeleri öğrencilere kavratmak gibi sıralama devam edebilir.

Bu amaçlar her zaman tam olarak gerçekleşmeyebilir, çünkü öğrenci ve öğretmenlerin o zamanki motivasyonları, genel şartlarda değişiklikler görülebilir. ancak ders anlaşılırlığının daha çok olması bakımından bu uygulamalar son derece önemlidir.  ayrıca bilgisayar destekli sunumlar, örgün öğretimin farklı aşamalarında kullanılabilir.

Bilgisayar Destekli Dersin  Avantajları

Bilgisayar destekli dersin  avantajları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Sınıf içi etkinliği kolaylaştırır.
 • Öğrenciyi derse daaha çabuk motive eder.
 • Anlaşılmayan konuları tekrarlama kolaylığı vardır.
 • Zekâ gelişimine katkı sağlar
 • Öğrenilen konuyla ilgili gerçeğe yakın somut detaylar kazandırır.
 • Metin yazımında yanlışlıklar olursa kolayca düzeltme şansı olur. istenen konular eklenebilir ve çıkarılabilir.
 • Dersi sevmeyen öğrencilere heyecan verir ve ilgi çekici bir yan bulunmasını sağlar.
 • Öğrencilerin dersle ilgili  ve genel olarak özgüvenine katkı sağlar.