Çocuklarda Zekâyı Etkileyen Faktörler

Bu yazımızda sizlere en kıymetli varlığımız olan evlatlarımız için, çocuklarda zekâyı etkileyen faktörler hakkında bilgi vereceğiz.
Çocuklarda Zekâyı Etkileyen Faktörler

Zekâ, somut veya soyut olan nesneler arasında her türlü kavramsal bağlantı kurmamızı sağlayan, problem çözme ve benzeri zihinsel eylemlerin tamamını gerçekleştiren kapasitenin adıdır.

Kalıtsal olarak meydana çıkan rahatsızlıksal bir zekâ durumu dahi söz konusu olsa dahi bedensel ve ruhsal anlamda, her zekâ yapısının bazı noktalarda etkileyen olumlu gelişmeler gerçekleştirilebilmektedir. Çocuklarda zekâ gelişimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri de çocuğunuz ile birlikte etkili iletişim kurabilmektir. Bilim dünyasının usta adamlarının zekâyı tanımlama nokta da farklı bakış açısı getirmektedirler.

Zekâyı Etkileyen Faktörler

  • Genetik olarak etkileyen faktörler
  • Biyolojik olarak etkileyen faktörler
  • Çevresel olarak etkileyen faktörler

Genetik olarak etkileyen faktörler, anne ve babasından kalıtımsal olarak özelliklerin bir kısmı evlatlarına geçmektedir. Bunun olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de olmaktadır. Anne ve babanın ya da onlardan önceki ebeveynlerin kalıtsal özelliklerinin zekâ gelişimine etkisi olabilmektedir.

Çevresel Olarak Etkileyen Faktörler

Çocuk, anne karnında döllenmeye başladıktan sonra ölene kadar hep bulunduğu çevrenin hep etkisinde kalmaktadır. Anne karnındayken çevresi etrafında ki etmenler zekâ gelişmesine olumlu ya da olumsuz yönde etkisi bulunmaktadır. Bunlardan birisi, doğum sırasında soluk kesilmesi uzun müddet olma durumu gerçekleşen dış çevre etkisi ile bebeğin zekâsı oldukça olumsuz yönde etkilenebilir.

Gerek hamilelik döneminde olsun gerekse doğduktan sonra gelişim döneminde etkileyen faktörler arasında zekâ gelişmesinde çevresel etkilerin rolü oldukça etkilidir. Anne adayının hamilelik döneminde beslenmesi, kullandığı ilaçlar gibi etmenlerin etkilediği gibi doğumdan sonra anne sütünü evladımıza yeterince verebilmek, düzenli uyuması, aşılarının düzenli yapılması ve benzeri etmenler çocuk zekâsında etkileyen faktörlerdendir.