Bütünleşik Doktora Nedir? Kimler Başvurabilir?

Lisans mezunu olan kişiler, yüksek lisans yapmadan doğru lisansüstü programlara başvuru yapabilirler. İşte bu programlar bütünleşik doktora olarak anılır.
Bütünleşik Doktora Nedir? Kimler Başvurabilir?

Bu kişiler yüksek lisans programını atlayarak doktoraya geçiş yapacakları için istenen başarı puanı da yüksektir. 4’lük sistemde ortalaması 3’ün üzerinde olan adaylar bütünleşik doktora yapabilecektir.

Eğitim Süresi

Bütünleşik doktora programına lisans mezunu olup başlandığı ve yüksek lisans yapmadan devam edildiği için eğitim süresi çok daha uzun olacaktır. Bu programın tamamlanma süresi 10 yarıyıl, yani 5 senedir. Maksimum olarak ise 7 yılda bitirilmelidir. Bütünleşik doktoranın ilk yıllarında yüksek lisans gibi eğitimler verilir. Ancak öğrenciler yüksek lisans tezi hazırlamaya gerek olmadan, doktora başvurusu yapmadan doktora programına devam etmiş olacaktır. Dersleri tamamlayan öğrenciler yeterlilik sınavına girer ve doktora tezinin savunmasını yapar. Bu aşamayı başarı ile geçen öğrenciler doktora programından mezun olur ve doktor unvanını kazanırlar.

Doktoradan Farkı Nedir?

Yüksek lisans eğitiminden sonra doktora yapılır ve bu kişiler en az 4, en fazla 6 yılda doktorayı tamamlamalıdır. Bu süre neredeyse bütünleşik doktora süresi ile aynıdır. Yani bütünleşik doktora yapan kişi, doktora süresince hem yüksek lisans hem de doktorasını bitirerek zamandan tasarruf etmiş olacaktır. Çünkü yüksek lisans minimum 2, doktora minimum 4 senedir. Bütünleşik doktora ise 5 senede bitecektir.

Ülkemizde ilk olarak ODTÜ ve İTÜ gibi öncü üniversitelerin uyguladığı bütünleşik doktora programı, şimdilerde pek çok üniversitede uygulanıyor.

Bütünleşik Doktora Başvuru Şartları

Bütünleşik doktora için her üniversite farklı şartlar sunabilir. Ortalamanın 3 üstü olması ortak şartını sağlayan adaylar, özel şartları da sağlamalıdır. ALES’ten en az 75 puan almış olmak ya da YDS şartı gibi şartları üniversiteler belirleyecektir.