Bakan Tekin 30 dakika kararını imzaladı! MEB'den SON DAKİKA ders saatleri kararı aldı o okullarda süre azaldı

MEB'den son dakika ders saatleri kararı için 81 ile genelge gönderildi. Dersler kaç dakika okullarda ders saatleri azalacak mı sorusuna resmi yanıt verildi.
Bakan Tekin 30 dakika kararını imzaladı! MEB'den SON DAKİKA ders saatleri kararı aldı o okullarda süre azaldı

Bakan Tekin 30 dakika kararını imzaladı! MEB'den SON DAKİKA ders saatleri kararı aldı o okullarda süre azaldı - Uzun bir süre 4 gün okul 3 gün tatil haberleri ile gündemde olan MEB son olarak ise kış saati uygulaması nedeni ile okullarda ders saatleri için tartışılıyordu.

Sabah erken saatlerde yollara düşen öğrencilerin kış saati uygulaması nedeniyle karanlıkta yollara düşmesi tepki çekerken veliler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ders saatlerine ayar yapılması çağrısında bulunmuşlardı. Yapılan çağrıda okullarda ders saatlerinin azaltılması ya da teneffüs sürelerinin kısaltılması ve bu şekilde öğrencilerin karanlıkta yollara düşmesinin önlenmesi talep ediliyordu. MEB son dakika beklenen kararını duyurdu.

MEB SON DAKİKA DERS SAATLERİ KARARI AÇIKLADI! HANGİ OKULLARDE DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ, DERSLER KAÇ DAKİKA OLDU? İŞTE O YÖNETMELİK...

İlgili Yönetmeliğinin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir.

Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanlarından oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir." hükmü ile, aynı Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükümleri yer almaktadır.

meb-karar.jpg

Bu doğrultuda, yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması veya öğrenci yoğunluğu nedenleriyle ikili öğretim kapsamına alınan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 40 dakikalık bir ders saati süresinin ilgili valilikçe yapılacak il, ilçe ve okul bazlı planlamalar çerçevesinde, İlgi Yönetmeliğin 9'uncu ve Ek 3'üncü maddesi uyarınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 dakika olarak uygulanabilecektir.

HANGİ OKULLARDA DERS SAATİ 30 DAKİKA OLDU, DERS SAATİ KISALDI MI?

Alınan karar doğrultusunda yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması veya öğrenci yoğunluğu nedenleriyle ikili öğretim kapsamına alınan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda ders saatleri talep edilmesi durumunda 30 dakika olarak uygulanabilecek. Böylelikle 8 saat ders veren bir okulda toplam süre sadece derslerden yapılan kısaltma ile 80 dakika kısalmış olacak.