Aynı Anda İki Yüksek Lisans Eğitimi Alınabilir Mi?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile yapılan değişiklikler sonrası pek çok kişi aynı anda iki yüksek lisans eğitimini aynı anda alma konusunda hayal kırıklığına uğradı. Çünkü yönetmelik ile yapılan köklü değişikliklerden biri de aynı anda birden fazla lisansüstü eğitim yapılmasının engellenmesi oldu.
Aynı Anda İki Yüksek Lisans Eğitimi Alınabilir Mi?

Yönetmeliğe eklenen hüküm ile tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere aynı anda birden fazla lisansüstü eğitimine kayıt yaptırılamayacağı hüküm altına alındı.

İkinci Yüksek Lisans Kazanılırsa Ne Olacak?

  • Halihazırda tezli bir lisansüstü eğitime devam eden kişi, yeni bir tezli yüksek lisans eğitimi kazanmış olsa dahi kayıt yaptıramayacaktır. Eğer sonra kazandığı eğitime devam etmek istiyorsa ilk tezli yüksek lisans eğitimine ilişkin kaydını sildirmesi gerekir. Yani aynı anda iki tezli yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırılamaz. Yani kişilerin bu programlara başvurması için mevcut eğitim engel değildir, ancak kayıt yaptırmak için engeldir.

  • Tezli yüksek lisans eğitimine devam ederken tezsiz yüksek lisans kazanan öğrenci için bu durumda bir istisna devreye girecektir. Çünkü tezsiz yüksek lisans programları için bir sınırlama olmaksızın kişi istediği sayıda eğitime kayıt yaptırabilir.

  • Doktora programına kayıtlı öğrenciler ikinci bir tezli yüksek programına kayıt yaptıramazlar. Çünkü lisansüstü eğitimi kapsamına doktora da dahildir. Doktora yapan kişiler istisna olan tezsiz yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırabilirler.

  • Doktora programına devam eden kişi, ikinci bir doktora programına kayıt yaptıramaz.

  • Yönetmelik değişikliğinden önce aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans ya da doktora yapan öğrenciler için sakınca olmaksızın eğitimlerine devam edebilirler.

Üniversitelerin mevcut kayıtlardan nasıl haberi olduğunu merak ediyorsanız, YÖKSİS üzerinde tüm öğrencilerin bilgileri mevcuttur. Tüm üniversiteler buradan görerek kayıt yapabilir ya da yapmayabilir.