Adli ve İdari Hâkimlik Sınavları

ÖSYM tarafından yapılan hakimlik savcılık sınavları olağan şartlarda yılda bir kez yapılırken, ihtiyaç halinde daha fazla alım için senede iki kez de yapılabilmektedir.
Adli ve İdari Hâkimlik Sınavları

Bu sınavın yapılmasına ilişkin kararı Adalet Bakanlığı almaktadır. Adalet Bakanlığı PGM tarafından ilan edilen alım şartlarına göre adaylar başvurularını ÖSYM resmi web sitesinden yapmaktadırlar. Adli ve İdari yargı hakimleri için sınav ayrı ayrı olarak yapılmaktadır.

Sınava Başvuru Usulü

Bu sınavlara giren kişilerden belirli bir diplomaya sahip olunması istendiği için ilk kez bu sınava girecek olan kişiler ÖSYM binalarına giderek başvuru yapmalıdırlar. Çünkü burada diplomanın aslının ibraz edilmesi gerekir. Adli yargı hakimliği sınavına girecek olan kişiler Hukuk Fakültesi diplomasına sahip olmalılardır.

İdari yargı hakim adaylığı sınavına girecek olan adaylar ise Hukuk Fakültesi ile İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin ilgi bölümlerinden mezun olan kişiler olabilmektedir. Başvuru için gerekli olan evrakların hazır edilmesi ve başvuruya giderken diploma ile birlikte adayların yanlarında bulundurması gerekir.

Sınav Usulü Nasıldır

Sınav tüm ülkede yalnızca Ankara’daki okullarda yapılır. Adaylar bu okullara gelerek sınava girmelidirler. Daha önceden Adli ve İdari hakimlik ayrı ayrı yapılırken, şimdi sınavın senede ikiye çıkarılması üzerine birlikte yapılmaktadır. Adaylar ilk olarak ortak hukuk bilgisi kitapçığını çözerler. Daha sonra bu kitapçık toplanıp adli yargı dağıtılır. Adli Yargı toplanınca ise İdari Yargı dağıtılır.