81 ilde İlkokul Ortaokul Lise tüm kademelerde geçerli! Resmi Gazete ile milyonları ilgilendiren yeni karar yayımlandı

Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete ile gece yarısı yayımlandı.
81 ilde İlkokul Ortaokul Lise tüm kademelerde geçerli! Resmi Gazete ile milyonları ilgilendiren yeni karar yayımlandı

81 ilde İlkokul Ortaokul Lise tüm kademelerde geçerli! Resmi Gazete ile milyonları ilgilendiren yeni karar yayımlandı - Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete ile gece yarısı yayımlandı.

Okul gıdası hakkında tebliğ 2023 Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında okul kantinlerinde satılacak gıdalar için alınan yeni karar ile okul gıdası logosu ertelendi. Söz konusu yönetmelik 3. kez ertelenmiş oldu.

OKUL GIDASI HAKKINDA TEBLİĞ 2023 YAYIMLANDI OKUL GIDASI LOGOSU ERTELENDİ!

Gelen zamlarla kantinlerde satılan ürünlerin fiyatlarında rekor artışlar yaşanırken tüm kademelerde okul kantinlerinde satılan yiyecekler tartışma konusu olmuştu. Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de obezite, kanser ve şeker hastalığı, gençlerde kalp krizi gibi hastalıkların hem görülme sıklığı hem de görülme yaşı düşmüş, ilkokul çağındaki çocukların dahi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi ailelerin büyük panik yaşamasına neden olmuştu.

Alınan karar kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar için okul gıdası uygulamasına gidilmesine karar verilmişti. Okul gıdası logosu basılan ürünler ile velilerin ve öğrencilerin sağlıklı gıda tüketmesi amaçlanırken logo kullanımı için alınan ilk karar ile 2019 senesi belirlenmiş, sonra yönetmelik sırası ile 2020 ve 2023 yıllarına ertelenmişti. Son yönetmelik ise bu süre 2026 senesine uzatıldı.

eski-tebligi.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığından:

OKUL GIDASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/23)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/34)

MADDE 1- 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “11/9/2023” ibaresi “14/9/2026” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 11/9/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

Yeni tebliğ ile yukarıda yer alan resimdeki 5. maddenin uygulanması 14 Eylül 2026 tarihine ertelendi. Siz kararı nasıl yorumluyorsunuz, okul kantinlerinden memnun musunuz? Uygulamanın ertelenmesi çocuklarının sağlığı için endişelenen velilerin gündeminde yer almaya devam edecek...