Uşak Deri ve Karma OSB’de atık yakma ve elektrik üretim tesisi zehir saçıyor

Uşak Deri ve Karma OSB’de deneme amaçlı kullanımına başlanan atık yakma ve elektrik üretim tesisinin bacasından çıkan duman, kül ve diğer parteküler maddelerden rahatsız olan çevre sakinleri bir an önce önlem alınmasını istiyor.
Uşak Deri ve Karma OSB’de atık yakma ve elektrik üretim tesisi zehir saçıyor

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinin biyokütle kapsamına giren atıklarının bertaraf edilmesi amacıyla bölgede 2020 yılı Aralık ayında yapımına başlanan atık yakma ve elektrik üretim tesisi deneme üretimine başladı.

Ancak yaklaşık bir ay tesisten çıkan kara dumanlar ve çevreye saçılan kötü kokulu madde ve parteküller çevrede bulunan insanların yakınmalarına neden oldu.

Günde 400 ton atık yakma kapasiteli olarak tasarlanan atık yakma ve elektrik üretim tesisi, uzmanlara göre; kömürlü termik santrallerden ve onun yarattığı başta sera gazı emisyonları ve hava kirliliği gibi çevre kirliliklerinden daha fazla havayı kirletiyor.

Yılda 108 bin megawat saat elektrik üretimi hedeflenen tesis, Çok sayıda bilimsel araştırmaya göre ‘biyokütle santralleri kömürlü termik santrallerden daha fazla atmosfere CO₂, partikül madde, CO, NO₂’ bırakıyor. Bu nedenle ciddi hava kirliğine yol açarak insan sağlığı üzerinde tehdit oluşturuyor.

Uşak Deri ve Karma OSB atık yakma ve elektrik üretim tesisi bacasından çıkan kara duman ve diğer zehirli gazlar, bölgedeki insanların sağlığını da tehlikeye atıyor.

www.usakgundem.com ‘ a ulaşan ve tesis civarında yaşayan insanlar; “Tesisin bacası bir aydır yanıyor ve böyle kara dumanlar çıkarıyor. Bu daha deneme için yakılıyormuş. Son bir ayda bu bacadan çıkan duman ve çevreyi kirleten maddeler yüzünden bizlerde kaşıntı, kızarıklık, göz tahrişi, öksürük, burun tıkanıklığı ve alerjik belirtiler ile ciğerlerimizde ağrılar başladı.

Yetkililerden bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz” şeklinde yakındı.