Murat Dağı’nda altın aranmasına mahkeme dur dedi

Murat Dağı’nda bakanlık trafından onaylanan ÇED raporuna karşı açılan davada, Kütahya İdare Mahkemesi “ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” diyerek maden arama faaliyetlerini durdurdu.

ÇEVRE 20.12.2019, 20:09 20.12.2019, 20:35

Murat Dağı’nda altın aranmasına mahkeme dur dedi

Murat Dağı’nda bakanlık trafından onaylanan ÇED raporuna karşı açılan davada, Kütahya İdare Mahkemesi “ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” diyerek maden arama faaliyetlerini durdurdu.

ÇEVRE 20.12.2019, 20:09 20.12.2019, 20:35
Murat Dağı’nda altın aranmasına mahkeme dur dedi

SALİH KILINÇ / Ege bölgesinin en büyük ikinci dağı olan Murat Dağı maden arama faaliyetleri ile gündeme gelmişti. Yaşam savunucuların açtığı karşı davalar sonrasında Kütahya İdare Mahkemesi bölgeyi incelemek üzere bilirkişi heyeti atamıştı. 19 Ağıstos’ta Murat Dağı Karaağaç köyünün yakınlarında inceleme yapan bilirkişi heyetinin mahkemeye sunduğu raporda bölge madencilik açısından sakıncalı bulunmuştu. 11 Aralık’ta Kütahya İdare Mahkemesi’nde ÇED iptal istemiyle açılan davanın duruşması görülmüştü. Murat Dağı’nda siyanür kullanarak altın ve gümüş arama çalışması yapması için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun iptali için açılan davada tarafları dinleyen mahkeme, karar için 15 gün süre vermişti. Kütahya İdare Mahkemesi bugün Murat Dağı’nda, maden çıkarması için Anadolu Export ve Madencilik şirketine verilen ÇED olumlu raporunu iptal etti.

ÇED RAPORU HUKUKİ AÇIDAN DOĞRU DEĞİL

Kütahya İdare Mahkemesince taraflara ulaştırılan 23 sayfalık gerekçeli kararda “ÇED raporunun anılan risklere yönelik olarak alınacak tedbirler bakımından yetersiz olduğu ve bir takım eksiklikler içerdiği, başka bir ifadeyle söz konusu risklerin, dava konusu ÇED raporu ile alınması taahhüt edilen tedbirler ile giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, 08.05.2019 tarihli ve 5508 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denildi. Temyiz yolunun açık olduğu belirtilen kararda “Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A ve 46’ncı maddeleri uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 16/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” İfadeleri kullanıldı.

“MÜCADELEYE DEVAM”

ÇED iptalinin ardından konuşan Murat Dağı Yok Olmasın Platformu’nun sözcüsü Funda Öz Akcura, kazandıklarını dolayısıyla mutlu olduklarını ancak bakanlığın temyize gideceğini düşündükleri için mücadelenin bitmediğini ve devam edeceğinin altını çizen Akcura, “ Şirkette temyiz yoluna başvuracaktır. Ancak bu karar bizim için çok önemli. Çevre Şehircilik Bakanlığı şirketin ÇED dosyasını kabul etmişti. Yani şirkete sen burada maden arayabilirsin demişti. Bizde burada maden açamazsınız Murat Dağı’na zarar verirsiniz diyerek ÇED iptali için karşı dava açmıştık. Bugün elimize ulaşan kararda haklılığımızı gördük. Ancak bakanlık ve şirket temyize gidebilir ÇED sürecini yeniden başlatabilirler. Mahkemenin kararı Murat Dağı’nda maden aranmasını sonsuza kadar bittiği anlamına gelmiyor. Yaşam savunucuları olarak biz mücadeleyi kazandık ama madenciler tamamen defolup gidene kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Yorumlar (2)
SELÇUK TURABIK 10 ay önce
"Yaşam savunucuları olarak biz mücadeleyi kazandık ama madenciler tamamen defolup gidene kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." bu ifadeye kırılan madencilerimiz var, lütfen üslubu düzeltelim, madene karşı değiliz sadece çevreci olmadığından eleştirimiz
Miner 10 ay önce
O maden açılır. Geçte olsa açılır. Çevre mevzuatına göre karar verici olan çevre bakanlığı ise is eninde sonunda mevzuata uygun hale gelecek şekilde çalışılır. Temyiz kararı bozacaktır...