Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara para cezası

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine para cezası verileceği kanunda yer alıyor.
Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara para cezası

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 liraya çıkacak.
Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine bin 250 lira, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5 bin lira, belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara, belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.