Bu imar planı uygulanırsa çam ağaçları katliamı yaşanır Eski SSK Hastanesi ağaçları kesilmesin

Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliğinden bir imar planına daha itiraz geldi.

ÇEVRE 08.01.2021, 01:59 08.01.2021, 02:05

Bu imar planı uygulanırsa çam ağaçları katliamı yaşanır Eski SSK Hastanesi ağaçları kesilmesin

Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliğinden bir imar planına daha itiraz geldi.

ÇEVRE 08.01.2021, 01:59 08.01.2021, 02:05
Bu imar planı uygulanırsa çam ağaçları katliamı yaşanır Eski SSK Hastanesi ağaçları kesilmesin

Oda Başkanı Mimar Çağlar Samancı, yaptığı açıklamada; eski SSK Hastanesinin bulunduğu alanda yapılaşmanın 2,5 kat artırıldığına dikkat çekerek, burada yaklaşık 5 bin 200 metrekarelik alanda bulunan çam ağaçlarının kesilmesinden ve yeşil alanın yok olmasından endişe duydukları için imar planı düzenlemesine itiraz ettiklerini söyledi.

Çağlar, burada tekrar hastane binası yapılmak istendiğini, eğer yeşil alanı ve çam ağaçlarını olduğu gibi bırakacaklarsa itirazlarından vazgeçeceklerini de sözlerine ekledi.

Mimarlar Odası Uşak il Temsilciliğinin itiraz dilekçesi:

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Planlama ve Şehircilik Müdürlüğü

                                      06/01/2021    

“Belediye Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 290 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına istinaden İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5818 ada, 1 numaralı parselde hastane alanını sağlık tesisi alanına dönüştürerek yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca belediye ilan tahtasında asılmak ve ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulmak sureti ile 15/12/2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Plan tadilatı yapılan ve kamuoyunda SSK hastanesi olarak bilinen 15.583.89 m2 alana sahip parselin yaklaşık 5.200 m2’si yetişmiş çam ağaçlarının bulunduğu yeşil alan ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadığı;

Yaklaşık emsalin 9.000 m2 olduğu alanda 23.000m2 gibi çok yüksek çok yoğunluklu emsal artışı yapılmış olup emsal artışına ilişkin otopark, alt yapı, yeşil alan ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadığı gerekçeleriyle imar planı değişikliğinin şehircilik ve genel planlama hükümlerine uyulması nedeniyle itiraz edilmektedir.

Gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederiz.

Yorumlar (0)