28.10.2022, 13:06

Biz bu Cumhuriyeti Murat Dağlarında düşmanı yenerek kurmuştuk

Yarın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. Yıl dönümünü kutlayacağız. Cumhuriyetin kurulmasına giden yolda en önemli kilometre taşlarından birisi Murat Dağı’nda yaşanan olaylardır.

Sanırım bundan 5 yıl önce, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarihçi Sayın Prof. Dr. Barış Metin, Genelkurmay’dan elde ettiği bilgiler ışığında bizi aydınlatmıştı. Baş Komutanlık Meydan Savaşı’nda bozguna uğrayan Yunan Ordusu Baş Komutan Genaral Nikolaos Trikupis, komutasında Murat Dağı’nın kuzeyinden İzmir’e doğru kaçarken, Uğurcalı köylülerin şiddetli taarruzu karşısında yönünü güneye yani Uşak’a doğru çevirmişti.

Bundan sonraki hikâyeyi hepiniz bilirsiniz. Yunan Birliği Comburt Ovası’na inmiş, burada Çeçeli Kara Murat ile karşılaşmış, Kara Murat düşmanı ovada dolaştırıp General Trikupis ve maiyetinin Türk Ordusuna esir düşmesini sağlamış ve kendisi de şehit olmuştu.

Sayın Prof. Dr. Barış Metin Hocamız, Genelkurmay Başkanlığından aldığı bir harita ile bu konuda bizi uzun uzun bilgilendirmişti. Sağ olsun.

Geçen yazımda da maden aranan ve anıt ağacın bulunduğu tepeyi yok etmek pahasına maden izni verildiğini, hemen aşağısında bulunan Tepedelen Tepesinde Firiklerin Toprak ve Bereket Tanrıçası Kibele (Demeter)’nin 6 bin yıllık sarayının kalıntıları olduğunu Siz Değerli Okurlarıma arz etmiştim.

Cumhuriyetin bütün kültürel değerlerini yok ettiğine inanan bir zihniyete karşı ne diyebilirim? Bilmiyorum. Ama Murat Dağı’nı maden uğruna yok etmek;

6.000 Bin yıllık Anadolu kültürünü yok etmek demektir.

Cumhuriyete giden yolda Yunan Orduları Baş Komutanı General Trikupis’in Murat Dağlarında esir alınmasının gelecek nesillere aktarılmasını engellemek demektir.

Hepsinden önemlisi; gelecek yıl 100. Yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrına tamamen susuz ve kurak bir şekilde girebiliriz.

Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Sözcüsü Sayın Funda Öz Akcura, 2017 yılında Murat Dağı'nda altın madeni girişimi halkın direnişi ve itiraz davalarının kazanılmasıyla engellenen Anadolu Export maden A.Ş.’nin 5 yıl aradan sonra bu kez “altın gümüş madeni kapasite artırımı, pasa döküm ve kırma eleme tesisi” kurmak için başvuruda bulunduğunu öğrenmiş.

Funda Kardeşimin bu konu ile ilgili yaptığı araştırma çok önemli. İsterseniz, burada sözü kendisine bırakayım:

“Bu amaçla ÇED dosyasını 8 Kasım 2022 günü görüşülmek üzere İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK)'na teslim etti. Bu dosya çok önemli.

Çünkü bu seferki ÇED dosyası, Ovacık’tan Erzincan Çöpler’e, Artvin Cerattepe’den Kışladağ Altın Madeni’ne, maden şirketlerinin ÇED süreçlerindeki lakaytlıkları ve yalanlarını “içeriden” itiraf ediyor.

Bu itiraflar, İliç’teki siyanür faciasının, Kazdağları'ndaki orman katliamının, Eşme Kışladağ arsenik oranının yüksekliğinin münferit olmadığının manifestosu gibi okunabilir.

2017 yılında Murat Dağı’nda altın madeni açılacağı öğrenildiğinde Uşak’ta başlayan direniş bölge köylerinden Gediz ve Kütahya’ya uzanmış, oradan Eskişehir, İzmir’e kadar Ege’yi ayağa kaldırmıştı. Çünkü Gediz Nehri madenin açılacağı yerden doğuyor, Menderes Nehri ve Porsuk Çayı buradaki yeraltı sularından ve derelerden besleniyordu.

Murat Dağı'nda altın madeni demek; dağın bağrından doğan suların ulaştığı her yerde susuzluk, açlık, hastalık ve ölüm demekti.

Sonuçta 2019’da madene karşı Uşak, Kütahya, Gediz, Eskişehir ve İzmir belediyeleri ile köyler, dernek ve meslek odalarından temsilcilerin de aralarında yer aldığı 60 kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED iptal davası açtı ve kazandı.

Geçen üç yılın ardından Anadolu Export AŞ., ilk başvurusundan farklı olarak bu kez “sadece değerli cevheri çıkaracağını, altın gümüş ayrıştırma tesisi olmayacağını” söylemiş. Ayrıştırma tesisinden “neden vazgeçmek zorunda kaldığını”, iptal davasının açıldığı mahkemenin atadığı bilirkişi raporlarını da paylaşarak tek tek anlatıyor.

190 BİNDEN FAZLA AĞAÇ KESECEKTİK

Murat Dağı’nın önemi, yaşam yaratan bir ekosistem olması. Ormanı, dereleri, kurdu kuşu ile bir bütündür. Bir tanesini yok ettiğinizde domino taşı misali diğerleri de yok olur.

Biz Murat Dağı'na baktığımızdan devasa ormanlar görürken maden şirketi “hektarda 1 ağaç” görmüştü. 2019’daki ÇED dosyasında “sadece 2 bin 100 ağaç keseceğiz” demişti, Şimdi 2022 ÇED’inde itiraf etmek zorunda kalıyor: Yanlış hesaplamışız, 190 binden fazla ağaç kesecekmişiz, diyor. Dahası var. Bozuk orman sahalarındaki ağaçları hesaba katmamışlar.

Yine dahası var: Madenin işletileceği 20 yıllık sürede maden sahasını genişlettiklerinde yok edecekleri ormanları da unutmuşlar.

Anadolu Export işi bitip gittiğinde “orman ekosisteminin yeniden kurulmasının mümkün olmadığını” itiraf ederek “Cevher zenginleştirme tesisinden vazgeçmek zorunda” kaldıklarını yazmış.

SUYA ‘ZEHİR’ KARIŞMASI KAÇINILMAZ OLACAKTI

Biz, Murat Dağı'nda altın madenine karşı bilgilendirme toplantılarında, tesiste kullanılacak kimyasalların binlerce yıldır uyuyan ağır metalleri uyandırıp aktifleştireceğini, bölgenin yaşanmaz hale geleceğini ısrarla söylemiş ve davada da uzman raporları ile belgelemiştik.

2019’daki ÇED dosyasında “tüm önlemleri aldık; hiçbir şey olmayacak” diyen şirket, 2022’deki ÇED dosyasında gerçeği kabul etmek zorunda kaldığını şu cümlelerle anlatıyor: Süreç sırasında uygulanan işlemler sadece altın ve gümüşü çözmeyip aynı zamanda topraktaki civa, nikel, arsenik, antimon, krom, kurşun vb diğer mineralleri de çözecek ve açığa çıkaracak.

“Altın madeninin işlenmesi sırasında cevher hidroklorik asit ile muamele edildiğinden sahada zenginleşmiş olan civa, nikel, arsenik, antimon, krom, kurşun ve bunlara ek olarak alüminyum iyonlaşmış hallerinin suya karışacağı kesindir ve ÇED Raporunda bunlarla ilgili önlemlere değinilmemiştir. Barajlarda bekletilen atıklardaki ağır metalller hiç dikkate alınmamış; sel, aşırı yağış, toprak kayması gibi çevresel etkiler ÇED raporunda tüm boyutları ile değerlendirilmemiş, olaya daha çok siyanür kirliliği olarak bakılmış, açığa çıkacak ağır metallerin bertarafı için hangi önlemlerin alınacağı açıklanmamış, zehirli atıkların sulara karışması durumunda hangi noktalara kadar uzanabileceği, kaç kişiyi etkileyebileceği, ağır metal kirliliğin canlılar, sucul yaşam ekosistem flora ve faunaya etkileri değerlendirilmemiştir.”

Ve yine aynı cümle: “Cevher zenginleştirme tesisinden vazgeçilmiştir”!

EKOSİSTEMİ YOK EDECEKTİK

Şirket 2019’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “onayladığı” ÇED dosyasında Murat Dağı’nda mayıs ve haziranda yaptığı toplam dört günlük saha çalışması ile bölgedeki endemik bitki türlerini itibarsızlaştırmış ve hayvanların “koşma becerileri” sayesinde maden sahasından kaçıp canını kurtarabileceğini yazmıştı.

Aynı şirket bu kez 2022 yılında hazırladığı ÇED dosyasında Murat Dağı’ndaki biyoçeşitliliğin sağlıklı ve doğru olarak raporlanmadığını ; 4 günlük arazi çalışmasının doğru bir yaklaşım olmadığını, “varsayımsal hareket edildiğini”, bunun da bilimsel bakış açısı olmadığını itiraf ediyor.

Şirket olası tahribatın ekosistemi yok edeceğini, kaybedilen değerlerin yerine konamayacağını, çok sayıdaki endemik türün zarar görmemesinin mümkün olmadığını, projenin uygulanmasının nadir türlerin yok olma riskinin çok daha artmasına veya ortadan kaybolmalarına sebep olacağını kabul etmek zorunda kalarak “cevher zenginleştirme tesisinden vazgeçilmiştir” diyor. Bunu yenildiği için bugün söylemek zorunda kalıyor.

ANALİZLER GERÇEĞİ YANSITMIYORMUŞ

Davanın açılıp kazanıldığı 2019’a dek iki yıl boyunca Murat Dağı Yok Olmasın Platformu; Murat Dağı ve maden sahasının Ege Bölgesinin ekolojisini belirlediğini, Gediz ve Menderes ovaları dahil, bölgenin tarım ambarlarını suladığını, maden açılırsa tüm bölgeyi zehir ve ölümle başbaşa bırakacağını anlatıp duruşma salonunda da kayıtlara geçirtmişti.

2019’da “altından muhteşem bir dünya” masalı anlatan şirket gerçekler su yüzüne çıkınca 2022 ÇED dosyasında yine çark etmek zorunda kaldı.

“ÇED dosyasında maden sahası ve çevresindeki su analizlerinin gerçeği yansıtmadığını, pasa sahalarından yeraltı sularına olacak sızıntının yeraltı ve yerüstü sularına karışacağını öngöremediklerini” itiraf etti.

Birinci derece deprem bölgesi olan bölgede olası bir depremde havuzların yıkılması, liç sahasının zarar görmesi durumunda yüksek metal içerikli akışkanların yüzey suyu ile Gediz ve Menderes nehirleri ile Porsuk Çayı'na karışacağını kabul ederek “cevher zenginleştirme tesisinden vazgeçmek zorunda kaldığını” yine tekrarlıyor.

MALUMUN OLSUN EYY UŞAK HALKI!...

Murat Dağı giderse suyun gider!

Murat Dağı giderse 6.000 yıllık tarihin gider!

Murat Dağı giderse geleceğin gelmeden gider!

Murat Dağı giderse yeni doğmuş bebeğinin ağzına damlatacak bir yudum su bulmazsın.

Murat Dağı giderse vefat etmiş atanı yıkayacak bir damla su bulamazsın.

“Ben size yalan söyledim. Sizi kandırdım” diye itiraf eden yalancılara inanma.

“Suyuna, toprağına gelmişine, geçmişine, kısacası:

“MURAT DAĞI’NA SAHİP ÇIK”

“YAŞASIN CUMHURİYET”

Yorumlar (0)