Biyografi

Biyografi / Öne Çıkanlar

Biyografi / Yeni Eklenenler

Besim Atalay Kimdir?
Besim Atalay Kimdir?

Uşakta 1882 yılında doğmuş olan Besim Atalay hakkında merak edilen birbirinden farklı sorular bulunmaktadır.

Uşak doğumlu olan Ahmet Besim Atalay kimdir? Diye düşünenler için Türk dil bilimci, siyasetçi ve yazardır. Dârü’l-Muallimîn mezunu olan Atalay Ankara ve Konya öğretmen okulu müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca İçel, Maraş ve Niğde Maarif müdürlükleri görevlerini yapmıştır.

Silifke Müdafaayı Hukuk Cemiyeti kuruculuğu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Polis Enstitüsü Öğretmenliği, Türk dil kurumu merkez heyeti üyeliği ve Saymanlığı, yazarlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi I. dönem Kütahya milletvekilliği, II. III. ve IV. Dönem Aksaray milletvekilliği, V. VI. ve VII. Dönemde de Kütahya milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca I. Dönem Maarif ve İrşad Encümenleri reisliği yapmıştır. Son olarak da III. Dönem kütüphane encümeni reisliği görevini üstlenmiştir.

Eğitim Hayatı

Dil bilimi alanında yapmış olduğu çalışmalar ile tanınmaktadır. Yaşadığı hayatının yanı sıra Besim Atalay eğitim hayatı ile de dikkat çeken isimlerden biridir. Uşak Rüştiyesi’ni bitirmesinin ardından Uşakta medrese eğitimi almıştır. 1905 yılında İstanbul’a gelerek Şehzadebaşı Camii’nin hocası olan Hacı Ahmet Efendinin derslerini izlemiştir. 1909 tarihinde ise medrese diploması almıştır. Daha sonrasında 1912 yılında yüksek öğretmen okulunu bitirmiştir.

Ardından ise Konya Öğretmen okulunda öğretmenlik görevi yapmaya başlamıştır. Trabzon ve Ankara öğretmen okullarında ise müdürlük yapmıştır. İlerleyen dönemlerde İstanbul Darüşşafaka lisesinde öğretmenlik yapmış ve daha sonrasında Konya Öğretmen Okulu müdürü olarak görevini almıştır. İçel, Maraş Ve Niğde de Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıştır.

Besim Atalay Hayatı

Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı dönemlerde siyasete atılmıştır. Silifke’de Müdafaa-yı Hukuk cemiyetini kuran isimler arasında yer almıştır. Uşakta kurtuluş savaşını destekleme çalışmalarında yer almıştır. 1920 yılında ise Kütahya bağımsız milletvekili olarak TBMM’ne girmiştir. Daha sonrasında Aksaray ve Kütahya Milletvekilliği görevi ile toplam yedi dönem bu görevi devam ettirmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığında bir dönem kültür müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Görevini gerçekleştirdiği bu dönemde halk ağzından söz derleme çalışmaları da yapmıştır.

1932 ile 1951 yılları arasında toplamda 19 yıl boyunca Türk Dil Kurumu’nda yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Besim Atalay incelemeleri ile de dikkat çeken isimlerden biridir.